Marknadens jettrafikflygplan sedan 1949 (större typer).

Denna sida består av tekniska data för marknadens jetdrivna trafikflygplan sedan 1949, från större tillverkare. I listan finns både flygplan som tagits ur/är i produktion, samt projekterade modeller som befinner sig i utvecklingsstadiet.

För att ge lite mer ovanlig information har jag lagt ner arbete på att presentera specifikationer över ryska flygplan.

Sidorna är uppbyggda med vanliga tekniska data först (längd, spännvidd o.s.v) och specifikationer på avionikutrustning, motorer, styrsystem m.m under.

Sidorna är under konstruktion och därför är det inte alla tillverkare som blivit länkade. Orsaken är att jag inte är klar med specifikationerna för deras flygplan än.

Till Huvudsidan

Copyright © 1999 Matts-Erik Lindmark