Home ] Up ]


Melvaunt, Stad av svärd (City of Swords)

Om Melvaunt

Melvaunt är en metropol med ca 34 000 invånare och är belägen vid Månhavets norra strand. Dess närmaste grannar är stadsstaten Thentia (metropol) som är belägen 42 miles i sydost och stadsstaten Phlan (stor köping) som är belägen 42 miles i väst. Stadsstaten är i fösta hand befolkad av människor (95%). Av människorna utgör vaasanerna den största folkgruppen (74%), medan damaranerna utgör 15% och chondathanerna 8%. Resterande 3% utgör tethyrianer, bediner, narer och andra folk. Av de andra raserna utgör dvärgarna den största gruppen, men dvärgarna uppgår till knappt 700 invåndare (2%). Inom stadsstatens gränser lever också mer än femhundra halvorcher (1,5%), mindre än trehundra halvlingar (0,75%), över hundra gnomer (0,4%), ett sjuttital alver (0,2%) och ett trettiotal halvalver (0,1%). Slutligen finns ett tjugotal (0,05%) medlemmar av andra raser.

Människorna i Melvaunt är tystlåtna, misstänksamma och misstror främlingar. De lever i ett hårt land och måste arbeta hårt för att överleva. Melvaunteserna värdesätter högt ägandet av verkstäder och mästerskap i hantverksskrån. För melvaunteserna representerar staden med dess murar civilisationen som överlever i kampen mot den farliga och dödliga vildmarken. Vildmarken utanför utgör en fiende som måste hållas på avstånd eller dräpas ifall den kommer alltför nära och det går inte att besegra vildmarken genom att bygga samhällen i landsbygden.

Regering, lag och politik

Stadsstaten styrs av ett råd bestående av 21 lorder där husen Bruil, Leiyraghon och Nanther har mer än 60% av platserna. Lordarnas råd leds av lord sändebud, men, denna ämbete står vakant för tillfället. Husen Bruil, Leiyraghon och Nanther utgör Melvaunts tre adliga hus och besitter den största makten i staden. Nanther var det mäktigaste huset men har förlorat mycket av sin makt på senare tid till hus Leiyraghon.

Stadsstaten Melvaunt har inte några bundsförvanter och i händelser av krig står man ensamma. Men, man har en fiende, och det är Zhentil Keep. Allt sorts samröre med Zhentil Keep betraktas som förräderi.

Försvar

Av stadens befolkning är ca 15% i härens tjänst. Härens befälhavare är lorden av nycklarna, generalen Halmuth Bruil (NE Male Vaasan Human Fighter 13). Kaptenen för stadsvakten är en beryktad legoknekt vid namn Abarel Stendale (NG Vaasan Male Fighter 13). Hären är uppdelad i åtta avdelningar som kallas för fanor och varje fana består av 625 män. Varje fana delas upp i sin tur i kompanier om 125 män. Stadsvakten vandrar i grupper om fem och är rustade med tunga rustningar (half-plate) och beväpnade med bl.a. hillebarder och långsvärd och har purpurfärgade vapenrockar och långa mantlar. Befälhavaren för en patrull är en s.k. rättstjänare (sergeant).

Folk, och särskillt utlänningar, tillåts inte vandra hursomhelst med vapen och rustning och man gör bäst i att undvika det. Annars riskerar man att arresteras och avrättas.

Handel

Melvaunt bedriver mycket handel med sina närmaste grannar, Dalarna och de vidländska stadsstaterna. Men, Melvaunt bedriver också handel med kungadömet Cormyr och länderna kring Fallna stjärnornas hav. Mycket av varorna som kommer till Melvaunt fraktas från hamnstäderna Hillsfar och Mulmaster och resten kommer från Fallna stjärnornas hav via floden Lis. I Melvaunt är slavhandeln lagligt.

Importvaror

Melvaunt, liksom andra av Månhavets statsstater importerar matvaror och textiler. Matvaror importeras från Cormyr och Dalarna medan textiler importeras från Vidland och från Cormyr kommer tyg. Djurhudar och läder importeras från Dalarna och boskap importeras från Vidland. Grödor importeras från Dalarna och Vidland och grönsakar från Dalarna. Malm importeras från Glister och från Vidland, som exporterar koppar, järn och silver, och timmer importeras från Cormyr och Dalarna. Matvaror kostar x2 medan textiler x4. Läderrustningar och liknande rustningar kostar x4.

Exportvaror

Melvaunt, liksom andra av Månhavets statsstater exporterar bl.a. metallvaror och ädelstenar. Om rollpersonerna vill sälja vapen, rustningar och ädelstenar får de inte mer än x1/2 av priset. Om varorna är dessutom begagnade får de bara x1/4. Att köpa vapen och rustningar kostar x1/2.

Att göra affärer

Rollpersoner som vill sälja utrustning, t.ex. ädelstenar, eller köpa utrustning, kan försöka pruta för att få ett bättre pris. Men, det är i slutändan ägaren till varan som bestämmer ifall en affär blir av eller inte.

  1. Ägaren till varan måste i första hand värdesätta varan (Appraise) för att bedömma varans värde och lägsta utgångspris.
  2. Köparen försöker i sin tur värdesätta varan (Appraise) för att bedömma varans värde och dess högsta budgivsningspris.
  3. Ägaren till varan gör därefter en bedömning av vilken utgångspris han ska sätta då han försöker bedömma hur pass intresserad köparen är av varan. Samtidigt försöker köparen påvisa att han är inte alltför intresserad av varan. Både säljare och köpare gör nu en s.k. opposed check. Säljaren gör en Sense Motive-kast medan köparen gör en Bluff-kast. Varans pris modifieras med 5% per poäng i skillnad till vinnarens fördel. Medelvärdet av säljaren och köparens värdering av varan ligger till grund för denna beräkning.
  4. Nu måste säljaren bedömma ifall han verkligen vill sälja föremålet för det föreslagna priset.
  5. Köparen måste nu bestämma sig ifall han verkligen vill köpa varan om säljaren är villig att sälja.

Obs! Utgångspriset för begagnade föremål, t.ex. krigsbyte, är värd 50% av priset.

Äventyrare

Melvaunts Rådet av lordar anlitar s.k. äventyrares tjänster för att lösa allehanda problem. Många av dessa problem berör Thar på olika sätt. Stadens härold går runt i staden och ropar ut de arbeten som rådet har utfärdat. Dessa arbeten finns också i annonsskyltar i marknaden. Handelsmän söker också efter hyrsvärd och Äventyrarnas skrå förmedlar uppdrag till äventyrare.

  • Mantikora. En ensam mantikora har härjat i den Melvauntiska landsbygden. Besten lär ha sin lya någonstans i Thar. En belöning på 1 000 guldmynt har utlysts av Rådet av lordar till den eller de som dräpar besten. Mer information finns att hämta i stadshallen.
  • Handelskaravan till Glister. En karavanmästare vid namn Valdar (CE Male Vaasan Human Expert 6) söker efter 4 - 6 vakter för att följa med en karavan till gruvsamhället Glister. Vakter som saknar häst erbjuds 2 silvermynt per dag, vakter med egna hästar erbjuds 4 silvermynt per dag och Valdar erbjuder 10 silvermynt per dag för en erfaren befälhavare för vakterna. Valdar äger två fyrhjuliga vagnar och säckar med grödor och matvaror ska fraktas till Glister. Det är 120 miles till Glister och färden går genom det thariska hedlandet (moor) och tar ca 7,5 dagar.

Religion

I staden finns tre stora tempel och de är helgade åt Gond, Lliira och Loviatar. Det finns också två mindre tempel, och dessa är helgade åt Oghma respektive Tyr. Slutligen finns det helgedomar helgade åt Sharess, Tempus och Tymora. I dessa tempel kan man bl.a. köpa helande elixirer. De hånskrattar öppet åt besökare som tjänar eller tillber gudar som Eldath, Lliira och Sune och är yttest skeptiska till besökare som tjänar eller tillber ädla gudar som Ilmater, Torm och Tyr. Malvaunteserna uppskattar och förstår sig på gudar som Gond. 

Platser i Melvaunt

Djävulens eld

Djävulens eld är en taverna som är belägen i Melvaunts fattiga kvarter i de sydvästra delarna. Tavernans gäster består av tiggare, hamnarbetare och mindre hederliga medborgare. För en kopparmynt får man en stor stånka (1,5 liter.) urvattnat öl (motsvarar något mer än tre muggar), en stor flaska (1,7 liter) billigt vin eller tre stycken av gammal ost och skinka. Måltider (mycket enkelt) för en hel dag kostar knappt en kopparmynt och en hel banket (rejäl nedbantad) går på blott 8 silvermynt!

Flytande slagkämpen

Värdshuset Flytande slagkämpen är ett stort värdshus där stadens köpmän och ädlingar mötts för att göra affärer med främlingar. Kost och logi kostar 37 guldmynt och 5 silvermynt för en tiodagar.

Hamnet och skeppsvarvet

I hamnet finns otaliga skepp som navigerar Månhavet och de Fallna stjärnornas hav. Galärer, s.k. dromoner (dromon, dromond) och segelfartyg som karaveller och koggar finns i hamnet. Några av skeppen är melvauntiska, medan andra kommer från andra stadsstater eller riken. I skeppsvarvet och hamnet finns över ett trettiotal soldater på plats. 

Hungriga jätten

Hungriga jätten är ett  medelstor värdshus som är belägen mellan handelsboden Svartynglings byteshandel och Hermuks allgods i marknadsdistriktet. Kvaliteten på värdshusets varor och tjänster är dålig och dess priser en aning för höga. Trots detta är det flera besökare, bl.a. äventyrare, som söker sig till Hungriga jätten då värdshusets ägare, Glar, lär vara en hjälpsam och hederlig man. I värdshuset, som har tio tvåmanssovrum och stallplatser för ett dussin häster, arbetar Glars mor och fru som kockar, hans två söner som stallpojkar och hans två döttrar som betjänter. Kost och logi kostar knappt 2 guldmynt för en tiodagar.

I värdshuset finns en grupp hillsfariska bestjägare som har kommit till Melvaunt för att fånga bestar från Thar för försäljning till arenamästaren i Hillsfars gladiatorarena.

Kalaras magiska varor

I denna affär kan man köpa och sälja magiska elixirer (potions), trollspön (wands) och skriftrullar (scrolls) med besvärjelser. Affären är belägen ett par kvarter nordväst om marknaden och drivs av en kvinna vid namn Kalara. Hennes varor har ett 10% högre pris än de som anges i DMG och hon betalar vanligtvis 10% mindre när hon köper föremål. Hon har tillgång till guldmynt, handelsstänger (trade bars) och ädelstenar till ett värde av ca 10 000 gp för att kunna köpa magiska föremål. 

Marknadsplatsen

I marknadsplatsen, som är belägen mitt i staden, säljs allehanda varor. Bland de varor som säljs finns slavar. En stark slav med hälsan i behåll kan kosta mellan 50 och 100 guldmynt. Ett trettiotal stadsvakter bevakar marknadsplatsen.

Mivals besvärjade svärd

Den melvauntiske svärdssmeden Mival (LE Male Damaran Human Wizard 8) tillverkar magiska svärd för försäljning. Mival tillverkar vanligtvis +1 longsword och +2 longsword, men han tillverkar också andra typer av svärd på beställning. Hans priser är låga (60%) och hans varor är av bra kvalite. Mival har bl.a. ett svärd som han kom över och som han påstår är ett +1 longsword som han säljer för ca 900 gm! Mival är dock mycket noga att påpeka att det är inte ett svärd som han har tillverkat. På alla svärd som han tillverkar placerar han sitt magikersigill. Han köper sällan magiska vapen, och då han gör det, betalar han blott 30% som max.

Rättvisans hus, Tyrs tempel

Den melvauntiske Tyr-prästen, mäster hämnaren Gaens Gelt (LG Male Chondathan Human Cleric 5/Fighter 1/Paladin 4, född 1327 DR) är överhuvud för detta mycket lilla tempel. Gaens har tillbringat en stor del av sitt liv i Dalarna, Vidland och Damara, men han åtevände hem hösten 1372 DR för att sprida Tyrs budskap i Melvaunt och norra Månhavet. Han köpte ett stort tvåvåningshus i Melvaunt och helgade det som tempel åt Tyr. Gaens har flera gånger misslyckats med att påverka rådet att införa nya, rättvisa lagar samt att avskaffa orättvisa lagar. Templets resurser är dessutom mycket begränsade. Förutom Gaen finns en lärjunge och en tempelvakt i templet.

Svartynglings byteshandel

Halvlingen Ulblyn Svartyngling (NG Halfling Bard 6/Harper agent 2) äger och driver denna affär. Här kan man göra goda affärer. Ulblyn säljer varor för mindre än det vanliga utgångspriset ibland. Ulblyn brukar ge vänner 10% i avdrag för utrustning som han säljer. Ulblyn brukar också köpa begagnad utrustning av äventyrare för mellan 50% och mer av priset.

Vågbrytaren

Vågbrytaren är ett stort flervåningsvärdshus som är belägen väster om Blackalbucks byteshandel. Maträtter tillagade av produkter från havet serveras med de finaste vinerna som kan hittas i Melvaunt. Kost och logi kostar 60 guldmynt för en tiodagar.

Sidan uppdaterades 2007-01-21