Home ] Up ] Introduction ] [ The Society ] History ] Geography ] Appendix ] Litteratur ]


The Society

Mistledale is governed by the Council of Six. The members of the council are:

  • Councilor xx from western Mistledale.

  • Councilor Alena from the Abbey of the Golden Sheaf in eastern middle Mistledale.

  • High Councilor Haresk Malorn from Ashabenford in eastern middle Mistledale.

  • Councilor xx from xx in western middle Mistledale.

  • Councilor Ulwen Sharin from Sharin Freehold in eastern Mistledale.

  • Councilor xx from Ildulguard in eastern Mistledale.

The council gathers once a month.

The People

I Dolkdal lever många människor och andra folk. Den största och dominerande gruppen består av dalmän (chondathaner, 74%). Andra större grupper består av vaasaner (9%) och dvärgar (5%). Därtill finns mindre grupper, nämligen tethyrianer (3%), gnomer (3%), halvlingar (2%), halvalver (2%), övriga människofolk (1%) och övriga folk (1%).

Tabell -- Folkslag

d%

Folkslag

Kommentar

1 - 74

Chondathan

Dalmän.

75 - 83

Vaasan

Folk från Dolkdal, Månhavet och Vaasa.

84 - 88

Dvärg

Skölddvärgar från bl.a. Tethyamar.

89 - 91

Tethyrian

Västlänningar.

92 - 94

Gnom

 

95 - 96

Halvling

 

97 - 98

Halvalv

 

99

Annan människofolk

Damaraner, illuskaner.

100

Annan folk

Alver (65%, 181 individer), halvorcher (20%, 56 individer), planetouched (11%, 30 individer) och övriga (4%, 11 individer).

Chondathans (Dalesfolk)

The biggest ethnic group in mistledale is the Dalesfolk, that is, the Chondathans. However, not all Chondathans are Dalesdfolk, some are Cormyrians and other Sembians.

Vaasans

-

The Tethyrians

In Mistledale lives around 970 Tethyrians. Most of them live isolated in farmsteads, thorps, and hamlets in western and central Mistledale. Few of them have settled down in large numbers in eastern Mistledale to form isolated communities. Most of the Tethyrians in Mistledale are descendants from refugees and settlers from the Western Heartlands.
They venerate the gods of the Dalesfolk, specially Lathander and Oghma, but they venerate also gods from the west such as Deneir and Helm. Kelemvor, however, is most unheard of and does not receive many prayers.

Militaria

I Dimmdal finns en beriden styrka som kallas för Ryttarna av Dimmdal och som leds av kapten Nelyssa Sheandean och uppgår till ca 250 ryttare. Förutom Ryttarna av Dimmdal finns den mycket vältränade och utrustade dimmdalska milisen som uppgår till ca 1 200 män. Dessa två styrkor består av dalens olika människogrupper och halvalverna. Utöver dessa styrkor finns en dvärgisk styrka och en kavallerienhet av halvlingar. Till slut finns folkuppbådet som består av dalens alla vapenföra män, dvärgar och halvlingar. De fredliga gnomerna har inga aktiva soldater eller milismän.

När fred råder, ska varje milismännen vara i aktiv tjänst i två tiodagar, och då ska de samlas i närmaste garnitionsby (storby).

Ryttarna av Dimmdal och milisen

Ryttarna av Dimmdal består av 100 mycket erfarna ryttare som bär tunga rustningar och rider på stora stridhästar (half-plate armor, large steel shield, longsword, dagger, heavy lance, heavy warhorse) och 150 ryttare som bär medeltunga rustningar (chain mail, large wooden shield) och beväpnar sig med longsword och light lance och rider på lätta stridshästar. De erfarna ryttarna är Fighters, Rangers eller Paladins med level 3-6, medan de andra ryttarna är Fighters, Rangers, Paladins och Warriors med level 1-2.

Förutom Ryttarna av Dimmdal finns den mycket vältränade och utrustade dimmdalska milisen som uppgår till ca 200 kavallerister (chain mail, large wooden shield, longsword, light lance, light warhorse), 500 infanterister (padded armor, longspear, short sword) och 500 bågskyttar (padded armor, mighty composite longbow [+1], shortsword). Milisen består till stor del av Commoners (35%) och Experts (23%), men det finns också många Warriors (15%), Fighters (14%), Aristocrats (8%), Rangers (4%) och övriga klasser (1%).

Varje stor by, förutom Glen, ska ställa upp med en styrka av ryttare och milismän. De omkringliggande byarna ska hjälpa till med att underhålla styrkan. En stor patrull brukar består av 9-12 ryttare och 30-60 beridna milismän (dvs. kavallerister), en medelstor patrull brukar består av 3-4 ryttare och 10-20 beridna milismän (dvs. kavallerister), medan en liten patrull brukar består av en ryttare och fem beridna milismän (dvs. kavallerister).  Ibland får också fotsoldater delta i patrulleringen av dalens gränser m.m.

Ryttarna är lediga 25% (måste befinna sig i Ildulvakt) av tiden, på vakt i Ildulvakt 25% av tiden, sover 25% av tiden, eller patrullerar 25% av tiden.

Tabell -- Ryttarna av Dimmdal och milisen

Styka

Rytt. 1

Rytt. 2

Kav. milis

Inf. milis

Lång. milis

Total

1. Ö.m. Dimmdal I

30

45

60

150

150

435

2. Ö.m. Dimmdal II

20

30

40

100

100

290

3. Ö.m. Dimmdal III

20

30

40

100

100

290

4. V.m. Dimmdal

10

15

20

50

50

145

5. Ildulvaktsryttarna

10*

15

20*

50*

50*

145

6. Västra Dimmdal

10

15

20

50

50

145

Total

100

150

200

500

500

1 450

 

*) En erfaren ryttare, en kavallerist, två infanterister och två långbågsskyttar har dött, sålunda borde tabellen läsas 9/15/19/48/48/139.

Ryttare av Dimmdal, Male/Female Human Ftr1: CR 1; Medium-size humanoid (5 ft. 9 in. tall, 175 cm); HD 1d10+2; hp 12; Init +1 (Dex); Spd 20 ft. (chainmail, base 30 ft.), 50 ft. when mounted; AC 18 (+1 Dex, +5 chainmail, +2 large shield); Atk +3melee (1d8+2, crit 19-20/x2, longsword), or +3 melee (1d6+2, crit 20/x3, light lance), or +2 ranged (1d6, crit x3, 70 ft., composite shortbow); AL LG; SV Fort +5, Ref +1, Will +0; Str 15, Dex 12, Con 16, Int 10, Wis 10, Cha 8.
Skills: Ride +5, Handle Animal +3, Jump -1. Feats: Mounted Archery, Mounted Combat, Ride-By Attack.
Languages: Chondathan (dalatunga, modersmål).
Possessions: Chainmail, large wooden shield, longsword, light lance, dagger, composite shortbow, quiver with 20 arrows, potion of cure moderate wounds.

Dvärgiska styrkan

Dvärgarna har blott 14 aktiva soldater och en milis på 70 dvärgar. Styrkan utrustas, underhålls och stationeras i Glen.

Halvlingarna

Halvlingarna kan ställa upp med en styrka på 6 aktiva soldater och en milis på 30 halvlingar. Denna styrka rider på stridstränade ponnies och utrustas med läderrustningar, små träsköldar, lätt lans och kortsvärd.

Folkuppbådet

Folkuppbådet består av alla vapenföra män som finns i dalen och uppgår till ca 7 000 män. Folkuppbådet är en stor styrka som har sällan samlats. Denna styrka kommer att samlas under den allra mörkaste av stunder som Dimmdal kan tänkas ställas, och då för att utkämpa ett sista slag för dalens frihet.

Religion

Just a comparation:

Ravens Bluff, with a population of 28,150 has 10, or 11 temples with Kelemvors. That would give 2,815, or 2,559 inhabitants per temple. Mistledale, with a population of 27,807, could, maybe, support as many temples as Raven's Bluff. However, Mistledale may not be as rich as Raven's Bluff, and ten temples in Mistledale alone, sounds too much.

 


Page last updated 2005-05-08.