Home ] Up ] Introduction ] The Society ] History ] [ Geography ] Appendix ] Litteratur ]


Geography

Most of what follows is non-canon. When elaborating Mistledale, I used the guideline (described in page 299 of the FRCS) of a -15% modifier to rolls on table 4-40 Random Town Generator, for the DMG

About Communities in Mistledale

In Mistledale there are 779 farmsteads, 167 thorps, 23 hamlets, 6 villages, and one small town. Most of the inhabitants of the dale live in thorps, hamlets, and villages (65%) and the rest live in "standalone" farmsteads (28%) or in the only town (7%).

Table -- Communities

d%

%

Town

Population*

GP Limit

Comments

1 - 28

28%

Farm

1 - 19 (10)

20

779 farmsteads

29 - 58

30%

Thorp

20 - 80 (50)

40

167 thorps

59 - 78

20%

Hamlet

81 - 400 (240)

100

23 hamlets

79 - 93

15%

Village

401 - 900 (650)

200

6 villahes

94 - 100

7%

Small town

901 - 2 000 (1 450)

800

Ashabenford

-

-

Lage town

2 001 - 5 000 (3 500)

3 000

-

-

-

Small city

5 001 - 12 000

15 000

-

-

-

Large city

12 001 - 25 000

40 000

-

-

-

Metrolpolis

25 001+

100 000

-

* Adults.

Western Mistledale District

Area: 500 square miles
Population: 2,781 inhabitants (adults)
Inhabitants/square miles: 5.6

In western Mistledale lives 10% of the population of the dale. There is one village, 2 hamlets, 17 thorps, and 78 farmsteads. This is the less populated district of Mistledale.

Western Middle Mistledale

Area: 500 square miles
Population: 5,561 inhabitants (adults)
Inhabitants/square miles: 11.1

I western middle Mistledale lives 20% of the population of the dale. There are 1 village, 5 hamlets, 33 thorps, and 156 farmsteads in this region.

Eastern Middle Mistledale

Areal: 500 square miles
Population: 9,733 inhabitants (adults)
Inhabitants/square miles: 19.5

Around  35% of Mistledales poulation live in eastern middle Mistledale . The small town of  Ashabenford is located here, as well as 2 villages, 8 hamlets, 59 thorps, and 273 farmsteads. This is the most settled area of Mistledale.

Ashabenford's Vicinity

Map not available yet.

1. Ashabenford

2. Greenmeadow Farm

Greenmeadow Farm (Hamlet): Greenmeadow Farm is a manor located 1.5 miles northwest of Ashabenford. It consists of a manor house with 28 acres of farmland, a small farm with 8 acres of farmland, two major cottages with 4 acres of farmland each, and eight smaller cottages with 2  acres of farmland each. All farmland (60 acres) in Greenmeadow Farm is owned by one man, Baergil Greenmeadow (55 years, bourned 1316 DR). Greenmeadow Farm has a population of 70 persons. 

Ildul District (Eastern Mistledale)

Area: ca 500 square miles
Population: 9,732 inhabitants (adults)
Inhabitants/square mile: 19.5

Eastern Mistledale is named Ildul, which means the Misty Clearing in elven. There are 2 villages, one of them is Glen, 8 hamlets, 58 thorps, and 272 farmsteads in Ildul.

Häradsting hålls en gång i veckan i Ildulvakt och rådet består av tjugo medlemmar. Åtta medlemmar kommer från Inre Ildul, sex kommer från nedre Ildul, fyra kommer från Övre Ildul och två från Yttre Ildul.

Inre Ildul (Västra bygden)

I västra bygden bor 40% av Östra Dimmdals befolkning. Här finns en stor by, Ildulvakt, 3 medelstora byar, 23 små byar och 109 gårdar.

1. Ildulguard

Ildulguard (Village): Ildulvakt är en stor by på ca 683 vuxna och 204 barn (30%) och Ilduls viktigaste bosättning.
Classes: Bnb3, Bnb1, Bnb1, Clr3, Clr1, Clr1, Drd1, Ftr4, Ftr2, Ftr2, Ftr1, Ftr1, Ftr1, Ftr1, Mnk3, Mnk1, Mnk1, Pal2, Pal1, Pal1, Rng1, Rog3, Rog1, Rog1, Adp3, Adp1, Adp1, Ari1, Com9, Com7, Com7, Com5, Com5, Com5, Com5, Com3, Com3, Com3, Com3, Com3, Com3, Com3, Com3, Exp5, Exp3, Exp3, Exp1, Exp1, Exp1, Exp1, War2, War1, War1.
1. Fortet: I Ildulvakt finns en garnision av dimmdalska ryttare stationerad. Styrkan består av 25 ryttare, varav 15 är mycket erfarna stridsmän, och 1 kavallerist, 2 - 3 bågskyttar och 2 - 3 spjutmän från den lokala milisen och leds av Ildulvaktryttarnas kapten, en dimmdaling vid namn Danric Llalenzol (NG male tethyrian human Ftr6). I orostider samlas också i Ildulvakt hela den lokala milisen som består av 20 kavallerister, 50 infanterister och 50 långbågsskyttar och består av folk från hela Ildul härad.
2. Tarvernan Den stolte mästaren: Detta taverna håller god (normal) kvalité och priserna är enligt PHB. Darskarp (CE male chondathan human Bnb10) heter ägaren till tavernan. Tavernan består av en 20 x 20 fot Fancy Tavern och en 20 x 20 fot Basic Kitchen på bottenvåningen och en 20 x 20 fot Basic Bedroom (Darskarps sovrum och gästrum) och en 20 x 20 fot Basic Storage på övervåningen. En av betjänterna heter Arlen.
3. Tavernan Ruckeln: Detta taverna håller höga priser trots att kvalitén är dålig, och priserna är 84% av det som står i PHB.
4. The Devil's Landing Inn: It is amazing that this inn has any business at all. The quality of the services and the food is horrible, and although the prices are low, they should be lower! Food, drink, and lodging are at 10% of PHB prices. The inn is owned by a Chondathan Mistran named Rangar (NG male Chondathan human Com8). The Devil consists of a Basic Tavern (1 SS, 20 ft. x 20 ft., 20 people), a Basic Stables (1 SS, 20 ft. x 20 ft., 6 horses), five Basic Bedrooms (1 SS, 20 ft. x 20 ft., 2 beds -- each), a Basic Kitchen (1 SS, 20 ft. x 20 ft., 15 peoples), a Servant's Quarters (1 SS, 20 ft. x 20 ft., 6 beds), and a Basic Storage (1 SS, 20 ft. x 20 ft.).
5. Smedjan De muntra smedarna: xx.
6. Smedja: xx.
7. Smedja: xx.
8. Trader: xx.
9. Merchant: xx.
10. Skomakaer: xxx.
11. Cooper: xx.
12. Cooper: xx.
13. Leatherworker: xx.
14. Potter: xx.
15. Woodworker: xx.
16. Woodworker: xx.
17. Lampmakare: xx.
18. Vapensmedjan Mithrilsporren: Vapensmeden gör vapen av bra kvalité (normal) och håller låga priser. Hans varor går på 80% av normalpris, förutom långsvärd (65% chans att han har ett svärd i lager) som kostar 105 silverdaler, dvs. 70% av normalpris. Han brukar också ha kortsvärd (80 silverdaler) och dolkar (16 silverdaler) i lager (43%) och kroksablar och falchioner i lager (20%). Vapensmeden är en calishit vid namn Fahd yn Aakhal, och han kommer från Ankhapur i Ångsjön. Fahd är inte tillräcklig skicklig för att tillverka mästersmidda vapen, som t.ex. chondathanska stålsvärd.
19. Carter: xx.
20. Teamster: xx.
21. Porter: xx.
22. Burgler: xx.
23. Dragoman: xx.
24. Dragoman: xx.
25. Dragoman: xx.
26. Fence: xx.
27. Laborer: xx.
28. Laborer: xx.
29. Laborer: xx.
30. Laborer: xx.
31: Minstrel: xx.
32. Priest: xx.
33. Priest: xx.

Nedre Ildul (Södra bygden)

I södra bygden bor 30% av Östra Dimmdals befolkning. Det finns en stor by, Glen (701 inv), två medelstora byar, 17 små byar och 82 ensamliggande gårdar i Nedre Ildul.

1. Skirsala

w Skirsala (Hamlet): Skirsala är en medelstor by på 119 vuxna och 47 barn (40%). Byn består av ett tjugotal boningshus och ett 60-tal andra byggnader som lador, ladugårdar och stall. Resenärer längs med Månhavsritten brukar övernatta i byns värdshus, Hillebarden och flaskan.
Inom en radie av 1 mile finns 2 mindre byar och 16 gårdar.
1. Värshuset Hillebarden och flaskan. Ägaren till värdshuset Hillebarden och flaskan, är en vaasansk kvinna vid namn Imtriela (LG female vaasan human Com2). Hennes värdshus håller normal kvalité (x1) och normala priser (x1,1), vilket innebär att all kostar 110% mot vad det står i PHB. Imtrielas värdshus är som den som finns i sidan 33 i Stronghold Builder's Guidebook. Hon har i sin tjänst en piga som arbetar i tavernan, en stallpojke och två kockar. Imtriela själv hjälper till med att servera och passa upp folk.

2. Thenby

w Thenby (Hamlet): Thenby är en medelstor by på 117 invånare. Byn är belägen i södra Nedre Ildul.

3. Glen

w Glen (Village): Glen är en stor dvärgby på 701 invånare. Byn är ganska självständigt jämtemot övriga Dimmdal och bland annat stiftar man egna lagar. I byn bor endast skölddvärgar. Många av dvärgarna är ättlingar till dvärgar från Tethyamar.

Övre Ildul (Norra bygden)

I norra bygden bor 20% av Östra Dimmdals befolkning. Det finns två medelstora byar, 12 små byar och 54 ensamliggande gårdar i Övre Ildul.

Yttre Ildul (Östra bygden)

Trots närheten till Galaths vila och Myth Drannor, bor det i Yttre Ildul 10% (973 inv) av östra Dimmdals befolkning. Det finns en medelstor by (301 inv), 6 små byar och 27 ensamliggande gårdar.

I Yttre Ildul hålls tingsmöten för hela bygden fyra gånger om året och ärenden som berör hela bygden diskuteras då. Mötena hålls i Elimby. När häradsting hålls i Ildulvakt, reser två rådsmedlemmar från Yttre Ildul till Ildulsvakt. Rådsmedlemmarna är Durn från Elimby och Ganan från Ganans gård.

1. Elimby

Elimby (Hamlet): Elimby är en medelstor by där det bor 301 vuxna och 30 barn (10%). Bland de vuxna finns det 4% mycket gamla personer (12 personer som är 70+ år), 11% gamla personer (33 personer som är 53 - 69 år), 65% medelålders (196 personer som är 35 - 52 år) och 20% vuxna (60 personer som är 15 - 34 år). Byn är Ilduls viktigaste samhälle. I byn bor endast dalmän (chondathaner). Elimby är omgiven av en träpallisad och är belägen uppe i en låg kulle. I byn är Chauntea-kulten väldig stark.
Bymöte hålls två gånger i veckan. Byn har sex byrådsmedlemmar.
I Elimby fanns det 13 milismän (idag 12). Från Elimby drog tre personer ut på Teshendalsfälttåget, de var Gerrin som följe med som milisman och stred under Dimmdals banér, och Aencar och Rhaydel som följe med som frimän och stred under lord Mourngryms banér. Alla tre hade turen att komma hem välbehållna. Obs! Fem milismän dog vid Galaths vila (Dungeon Magazine 87, Raiders from Galath's Roost), varav två bybor från Elimby.
I Elimby är Grumar fjärrfare begravd. En runsten är upprest i hans minne och på den står det skriven på nordmannatunga (Illsukan) "Grumar fjärrfare, son till Guldhår sköna vilar här. Må hans vila vara ostörd. Arngilf från Norland reste denna sten.". Den som lyckas med en DC 25 Knowledge (History)-kast vet att Grumar var en skeppshövding som tillsammans med sin son Arngilf lämnade Norland med tre långskepp och begav sig söderut på plundringsfärd någon gång på 1000-talet (1057 DR).
Förutom personerna nedan, finns det fler ambitiösa personer: Com4, Com2, Com2, Com2, Com2, Com2, Com2. I byn bor många ambitiösa personer:
1. Pensionatet Huset: Gerrin (NG male chondathan human War2/Com2, Int 7, Wis 9, Cha 15) driver ett pensionat som kallas för Huset. Pensionatet håller god kvalité (x 1,5) och har höga priser (x 1,2), vilket innebär att allt kostar 180% mot vad det står i PHB. Gerrin är medlem av milisen.
2. Glarians hem: Glarian (NG male chondathan human Com8, Int 8, Wis 11, Cha, 8) är en man som gör en mycket fet och god ost. Han säljer sina ostar i Ashabenvadställe.
3. Hathols smedja: Hathol (NG male chondathan human Exp2/Com4, Int 8, Wis 7, Cha 12) heter byns smed. Han har en son som heter Tarnen (NG male chondathan human Exp2) och som också arbetar i smedjan. Tarnen funderar på att färdas till Skuggdal och sätta upp en smedja där, då han har hört att det finns tillräcklig med arbete för ytterligare ett par smedar. Hathol tillverkar föremål av god kvalité (x 1,5) och håller normala priser (x 0,9), vilket innebär att hans varor kostar 135% mot vad det står i PHB.
4. Thiilians hem: Thiilian (NG male chondathan human Exp2) heter byns skomakare.
5. Aencars hem: Aencar (NG male chondathan human Exp6/War1, Int 13, Wis 12, Cha 13) är en av dalens tjugo båg- och pilmakare. Aencar är medlem av milisen och av byrådet. Hans bågar håller god kvalité (x1,5) och han håller mycket låga priser (x 0,5), vilket innebär att hans bågar kostar 75% av det som står i PHB. Han tillverkar endast normala bågar, dvs. shortbow och longbow, och inget som är masterwork eller mighty.
6. Bruards hem: Bruard (NG male chondathan human Exp4) är en man som tillverkar lampor. Han säljer sina lampor i Ashabenvadställe.
7. Tulwars hem: Tulwar (NG male chondathan human Exp4) heter byns finsmed. Han säljer sina varor  i Ashabenvadställe. Hans varor håller god kvalité (x 1,5) och han tar normala priser (x1,1), vilket innebär att hans varor kostar 165% mot vad som står i PHB.
8. Belkrams hem: Belkram (NG male chondathan human Exp2) är en hemlighetsfull murare som tillverkar tegel.
9. Jaralds hem: Jarald (NG male chondathan human Rgr1/Com4, Int 13, Wis 11, Cha 8) äger en fyrhjulig vagn och två kraftiga draghästar och brukar hyra ut sina tjänster som kusk med egen vagn till handelsmän. När han har inga uppdrag, brukar han livnära sig på jakt samt arbeta på sin gård.
10. Dalrels hem: Dalrel (NG male chondathan human Brd1/Com2) är byns barberare.
11. Vorils hem: Voril (CE male chondathan human Rog1/Com4, Int 13, Wis 8, Cha 11) är en farbonde och hälare. Voril är medlem av byrådet.
12. Delmuths hem: Delmuth (NG male chondathan human Drd1/Clr1) är byns präst.
13. Durns hem: Durn (NG male chondathan human Mnk2/Clr1/War1/Com6, Int 13, Wis 11, Cha 15), som är en fredlig, läkekunnig bonde och byrådets äldste, är en föredetta äventyrare som har lämnat bakom sig ett liv som Chauntea-munk, Chauntea-präst och soldat. Durn har en egen son, Thadrin (NG male chondathan human Com0), och han har adopterad en föräldralös pojke vid namn Gael (LG male chondathan human Mnk1). Gael vill gärna göra rätt för sig och vill följa med ett äventyrarsällskap som hjälpreda. Han skulle vilja få en tolftes silvermynt om dagen.
14. Aleenas hem: Aleena (NG female chondathan human Clr2/Mnk1) är Elimbys viskvinna och Chauntea-prästinna.
15. Rhaydels hem: Rhaydel (NG male chondathan human Ari1/Com6, Int 11, Wis 10, Cha 10) är traktens storbonde och därtill en lärd man. Rhaydel är medlem av milisen och av byrådet.

5. Ridaelgård

w Ridaelgård (Farm): Ridaelgård heter en gård där tre personer bor.

6. Throaelhus

w Throaelhus (Thorp): I den lilla byn Throaelhus (Trollhus) med 59 invånare finns en pensionat, men inga andra hus där man erbjuder resenärer kost eller logi.

7. Theringård

w Theringård (Farm): Theringård heter en gård där 16 personer bor.

8. Daelonhem

w Daelonhem (Farm): Daelonhem heter en gård där 14 personer bor.

21. Cai'Huars gård

w Cai'Huars gård (Thorp): I Cai'Huar bor 56 vuxna och 22 barn (30%). Här bor en månalv som är gammal till åldern. Han minns mycket, och han har varit med om mycket.

28. Ganans gård

w Ganans gård (Farm): Ganan bor ensam i denna gård. Han är rådsmedlem och deltar på häradsting.


Page last updated 2005-05-08.