Home ] Up ] [ Wizards Reach ] Kingdom of Aglarond ]


Trollkarlarnas välde

Längs med Aglarond-halvöns södra kust finns städerna i Trollkarlarnas välde. Detta landområde är belägen mellan Yuirskogen i norr och de Fallna tjärnornas hav i söder. Detta soliga låglänta slättland är 300 miles lång i öst-västlig riktning och sträcker sig 80 miles i nord-sydlig riktning. Trollkarlarnas välde är inte en del av kungadömet Aglarond och har aldrig varit. Större delen av Trollkarlarnas välde är under kontroll av Thay. I Prinsens år (1357 DR) erövrades Escalant och Laothkund. Escalant är under stark thayanskt styre, medan Laothkund under svagt styre. Delthuntle är självständig.

Trollkarlarnas välde har alltid varit ett vildare och mindre befolkad landområde än landområdena i norr. Bestar och odjur håller till vid Yuirskogens bryn och ödlefolk befolkar marsklanden och träsken is söder.

Sidan uppdaterades sist 2007-01-21