Home ] Up ] The Cold Lands ] [ Aglarond ]


Aglarond

Aglarond heter en region som är belägen i den Onårbara östern. Aglarond är uppdelad i landområdena Altumbel, kungadömet Aglarond (Kingdom of Aglarond), Huggtanden (the Fang), Trollkarlarnas välde (Wizard's Reach) och Yuirskogen.

Sidan uppdaterades sist 2007-01-21


Wizards Reach ] Kingdom of Aglarond ]