Home ] Up ] Deities ] Geography ] History ] [ Miscellaneous ] Races ]


Miscellaneous

Historical/Fictional Adaptations in the Realms

See the Historical/Fictional Adaptations in the Realms post.

Klasser i Rikena

Paladin

Så kallade Paladins (paladiner) är varelser som har fått en kallelse av gudarna att göra goda gärningar, upprätthålla lag och ordning och bekämpa ondskan. Skillnaden mot vanliga Clerics är att paladiner har blivit utvalda, har ett öde att uppfylla. Det finns många paladiner i Rikena och vanligt folk kan ibland känna sig en smula obekväma i dessa varelsers närvaro. Folk känner sig obekväma för de får skuldkänslor, känner sig otillräckliga och så vidare. Men, för det mesta kan vanligt folk inte skilja mellan Paladiner eller Clerics som är speltekniska klasser. För vanligt folk är en Paladin eller en Cleric en tjänare till någon av Rikenas gudar. Och historien är fullt av agenter till onda gudar som har kallat sig Paladin av någon gud och i dess namn gjort onda gärningar. Många paladiner presenterar sig med namn och identifierar sig som tjänare till en gudom istället eller som en lycksökare eller äventyrare om behovet finns. Att bara säga att man är en paladin hjälper inte i alla lägen folk att förstå vem man har att göra med.

NPCs

Some NPCs of the Realms.

Trade Route

I have been elaborating the trade route between Suzail in Cormyr and Dagger Falls in Daggerdale, the Dalelands. However, lately, I have not paid so much attention to this. Nevertheless, below, follows a mini introduction to the what is going on. For more information, visit www.candlekeep.com, and check out the following posts:

Travelling

Such a trip could take 38 days, if not more, or less.

Merchant Company from Suzail

A merchant in Suzail has been preparing a trip to Dagger Falls. However, he is not going to travel himself. You might be interested in reading about this particular merchant party.

Goods

What goods are transported from Suzail to Dagger Falls?

Volo's Rating System

In the Volo's Guide books, there is a rating system for inns, taverns, prices, and the safety in alleways, courtyards, and so on. However, based on those ratings, there are no guidelines for how the prices should be modified. Below is a table with suggestions for price modifiers for goods and services based on Volo's ratings system. 


Page last updated 2006-01-06.


Trade Route ] Volo's Rating ]