Mandor Sandström

Första mötet för bildandet av Arvidsjaur Dragspelsklubb hölls på Berggrens konditori den 15 Mars 1973. Tidigare hade klubben ingått som en sektion till Luleå Accordion Club sedan Okt. 1971.

Som ordförande valdes Mandor Sandström som tillika var initiativtagare till klubbens bildande. Mandor Sandström verkade som ordf. ända till sin allt för tidiga bortgång 1988.

Arvidsjaurs Dragspelsklubb
Ordförandeklubban övertogs då av Torsten Jacobsson.
Sedan 1997 är Henrik Lundberg klubbens ordf. och man träffar honon på tel. 0960/230 34.
Övriga styrelseledamöter:
Sekreterare: Inger Karlsson
Kassör: Leif Degerfalk
Spel-ledare: Alf Olovsson
PR-man: Owe Marklund

Klubben har idag 14 aktiva medlemmar som träffas var 14:e dag för övning och social samvaro.

Det har blivit kutym att Arvidsjaur dragspelsklubb varje år deltar i ”Musik i Piteå älvdal”.

Mindre grupper ur klubben turas även om att spela på sjukhem och vårdinrättningar, vid Pro-danser, allsångsträffar, etc….

Klubben medverkar också i kyrkliga sammanhang.

Arvidsjaurs Dragspelsklubb har till dags dato producerat 2 musik-kassetter.

Större evenemang:

Klubben medverkade åren 1976,-77,-78 i dragspelsfestivalerna på Gröna Lund.

I November 1984 anordnade klubben ett stort dragspelsjippo med 8 st. dragspelsklubbar i sporthallen på K4. Huvudgäst och konferensier var Bosse Larsson. Sporthallen var bräddfull med folk inte mindre än 1200 pers. ville se showen. En jättefest avslutade kvällen.

Hasse Tellemar den store dragspelsentusiasten med sin glada fru besökte oss somrarna 1988-1989. Trevliga och sympatiska personer. Showerna fyllde med råge lokalerna på Gielas. 7 Dragspelklubbar fanns på scenen. Kvällen avslutades med fest och dans.

Jörgen Sundekvist Sveriges nu namnkunnigaste dragspelare besökte tillsammans med sin norske vän och kollega Öivind Farmen oss hösten 2001. Deras framträdanden var något av det allra bästa som någonsin presterats i Arvidsjaurs Medborgarhus. Elegant, mjukt, vackert, virtuost, briljant och nyanserat. Det är svårt att få superlativen att räcka till en sån här gång.

Bengan Jansson besökte oss i juli 2002. Han drog fullt hus denne sagolike speleman. Vi hade delat upp showen så att Dragspelsklubben började med en kort musikinledning och därefter kom Bengan in till ovationsartade applåder. Han gjorde ingen besviken. Hans repertoar spänner över alla områden och lägger man här till att han är en synnerligen god entertainer så blir det ett ytterligare ett plus i marginalen. Därefter blev det klubbens tur med många inhopp av Bengan speciellt i dom svängigare låtarna. En riktig myskväll för dragspelsdiggarna.

Klubben tar gärna på sig engagemang av olika slag och repertoaren kan utan överdrift sägas vara bred.

Tyvärr så är ju Arvidsjaur en liten ort där tillfällen till spelningar inte dräller över oss. Men vi är redo att uppträda närhelst vi blir kallade. Så välkomna att ringa!

Vi, liksom dom flesta klubbarna har svårt med nyrekryteringen i första hand av yngre förmågor. Ingen verkar intresserad av att spela dragspel och det är ju förödande för klubbens fortsatta bestående. Vi är i kris och det finns ingen hjälp att få. Vi har ju en fin musikskola här i Arvidsjaur men det finns ingen utbildning på dragspel kanske mest beroende på att det saknas pedagoger på instrumentet. Men finns det nån dragspelare som ligger och trycker ute i buskarna så hör gärna av er.

Klubben har legat lågt med aktiviteter sedan eldsjälen och dragspelsdrottningen Majken Carlsson gick bort. Hon fanns i klubben under åren 1990-1997. Hon kunde konsten att aktivera oss med sin entusiasm och spelglädje. Ingenting var omöjligt för henne trots hennes grava sjukdom. Med dragspelet på magen blev hon en ung flicka på nytt. En fantastisk personlighet!

Nu kommer vi att starta en drive för att visa upp oss i samhället och ute i byarna. Vi kommer också att utöka det vokala inslaget då musiken idag bygger mycket på sång. Vidare kommer vi också att utöka samarbetet med MIA (Musik i Arvidsjaur) som kan vara en nyckel till att förverkliga dom nya ideerna.

Jag nämnde Majken som god förebild och vår paroll blir fortsättningsvis att låta allt rulla på i hennes anda.

Vi har som sagt var en stor repertoar genom idogt tränande i många år men det skulle smaka mumma att oftare få komma ut och visa upp oss.

Arvidsjaur 2002-12-23
Owe Marklund