FLINTABIL

Wilma upptäcker att "kvinnor kör bättre än män (Fred)" kom till efter att styrleden var uppfunnen.

© This pictures was made by Matberga Lasse!