In English


 

                
Hej!

Jag är översättare och språkgranskare i ett litet företag i Göteborg.

Mina källspråk är engelska, franska och norska och mitt målspråk är svenska.

Hjälpmedel: en PC, TRADOS Workbench, fax, e-post, skrivare, ordböcker och programvaror för översättare.

Ämnesråden: multimedia, film, reklam, verksamhetsbeskrivningar, dokument, data, manualer, allmänna/litterära texter, psykologi, samhälls- och humanvetenskaper, turism, EU etc.
 
 
                           
 
   
 
Ordspråk
 
 
           Monica Berntsson
           Kustroddareg 40
           414 51 Göteborg
Tel/fax +46-31-240793
E-post entrance@ebox.tninet.se