MERITFÖRTECKNING
Monica Berntsson 1953-11-24
 

 Till Intro    UTBILDNING
Göteborgs Universitet 1983-
Engelska 70p
Svenska språket 50p
Litteraturvetenskap 40p
Antikens kultur- och samhällsliv 20p

Skriva 10p

ÖVERSÄTTNINGAR
Vetenskapsartiklar för göteborgstidskriften glänta
från engelska och norska.
Texter för översättningsföretagen ,
Comactiva, WriteRight, Languageland, Interverbum, Gothia Translations och IT-företaget GCI Rinfo: artiklar, årsredovisning för Astrazeneca, filmer, EU-texter, prospekt för UNICEF, verksamhetsbeskrivningar, reklam etc.

ARBETEN
Lärare i svenska som andra språk, Norra vux och
Annedals vuxengymnasium, Göteborg, 1992-95
Lärare i svenska och engelska, Sjöbefälsskolan, Göteborg, 1995
Biblioteksassistent, 1996
Försäljare i juvelerarbutik, 1970-1977
 

 
   
   Monica Berntsson
   Kustroddareg 40
   414 51 Göteborg
   Tel/fax +46-31-240793
   E-post entrance@ebox.tninet.se