Missuppfattningar - tvång
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


En frivillig kyrka

Många människor anser att religion per definition innebär regler och tvång. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonar den fria viljan som en absolut grundläggande princip. Alla människor är fria. Ingen kan tvinga någon annan till något som han eller hon inte vill göra.

Som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har man frihet att göra vad vi vill men kyrkans ledare ger vissa råd. Ett exempel på ett sådant råd är visdomsordet som innebär att medlemmarna avstår från alkohol, illegala droger, tobak, kaffe samt att uppmanas att äta hälsosamt och att vårda sina kroppar. Detta råd finns inte för att begränsa människors frihet. Det existerar för att göra människor fria. Att vara beroende av tobak eller droger kan knappast anses som frihet. Ämnen i dessa produkter är i själva verket tvingande för våra kroppar. Avstår vi från dessa ämnen är vi fria.

Råden och uppmaningarna finns inte till för att hindra oss utan de finns för att vi skall vara fria att utvecklas och för att vi skall vara lyckliga och må bra.

Det säger sig självt att den kyrka där 300.000 nya personer varje år blir medlemmar inte kan baseras på tvång och att 11 miljoner medlemmar knappast är tvingade till att förbli kvar i kyrkan. Människor sluter sig till kyrkan för att de tror på budskapet om Kristus. De stannar i kyrkan för att detta budskap och det som de får är gott och berikar deras liv. De stannar inte för att de är tvingade till det eller för att måste lyda många lagar och regler utan värde för dem.
<< Tillbaka