Påstående - sekt
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Sekt eller kyrka?

Ordet sekt används ganska ofta i förhållande till de rörelser som inom religionsvetenskapen brukar kallas nya religiösa rörelser (där bland annat Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ingår). Sekt är ett negativt laddat ord som då och då används för att skrämma människor. Har någon hört talas om en bra sekt?

Som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anser man naturligtvis inte att denna rörelse är en sekt. Utomstående betraktare borde inte heller behöva anse det. Kyrkan är en stor organisation (ca 11 miljoner medlemmar) med en öppen organisation. Alla kan besöka kyrkans möten. Kyrkans skrifter är tillgängliga för alla. Medlemmarna lever i samhället och tar del av ansvar och uppgifter där. De som inte längre vill vara medlemmar i kyrkan kan gå ut ur den utan problem (och förblir vänner till medlemmarna och kan fortfarande besöka möten etc.). Om man betraktar detta passar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligt dåligt in på de kriterier som man brukar ange för en sekt.

Använder man andra definitioner, som de som används inom religionsociologin, så kan man se att sektdefinitionen kan stämma i vissa frågor. Exempelvis kan kyrkan betraktas som egalitär vilket betyder att alla där har samma rätt att ta det av sanningen och syftar på att kyrkan är en lekmannakyrka och att alla män kan få prästadömsmyndighet.

Rent generellt är det inte relevant att hänvisa till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som en sekt. De som ändå gör det, utan sociologiska infallsvinklar, gör det av okunskap eller för att nedsättande beskriva kyrkan och dess medlemmar.

Den tidiga kristna kyrkan

Som jämförelse kan man beakta att hela kristendomen själv en gång var en ny religion med ett dynamiskt ledarskap, en stark gemenskapskänsla, höga moraliska förväntningar på medlemmarna, och ytterligare skrifter. Nya skrifter bidrog till att storligen förolämpa de existerande religionerna vid den tiden. Ledarna i den tidiga kristna kyrkan var lekmän och de försökte omvända världen till en tro som få vid den tiden hade. Alla definitioner av en sekt som kan tillämpas på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skulle också vara tillämpbara på de heliga på Nya testamentets tid.
<< Tillbaka