Missuppfattningar - Deltar i samhällsliv?
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Samhällmedborgare

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppmanar sina medlemmar att delta i samhällslivet. Medlemmarna tror på att göra det bästa av sin situation. Det finns ingen motsättning i att leva enligt sin religion och samtidigt vara en aktiv medborgare.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på att leva i den här världen och inte dra sig bort från samhället. Det finns saker som är dåliga i samhället: barn som far illa, pornografi, kvinnomisshandel, missbruk, fifflande politiker etc. men detta kan bäst påverkas genom demokratiskt arbete i samhället. Genom att vara en del av samhället kan försök göras att påverka det positivt.

Över hela världen finns det medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som verkar som politiker och samhällsbärande arbetskraft (exempelvis som poliser, socialarbetare, sjukvårdspersonal och lärare).

Notera också att medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga röstar, firar nationaldagen och andra nationella helgdagar, är blodgivare, gör värnplikten etc.
<< Tillbaka