Missuppfattningar - rasism
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Allas lika värde

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga menar att alla männsikor, oberoende av nationalitet, hudfärg och kultur, har ett unikt och stort värde i Guds ögon. Gud är alla människors himelska fader och därmed har alla människor ett gudomligt ursprung. Det finns alltså inga skäl att behandla någon människa sämre än någon annan.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga växer idag starkt i både Afrika och Sydamerika. Det finns församlingar över i princip hela världen med goda medlemmar som i gemensamhet dyrkar Gud och Kristus.Kyrkans tidiga historia

Människor av afrikanskt ursprung har varit medlemmar i kyrkan i princip sedan den grundades 1830. Ett antal svarta män och kvinnor anslöt sig till kyrkan när de fortfarande var slavar och efter att de frigivits deltog de, tillsammans med andra medlemmar i kyrkan, i den stora vandringen från Missouri, tvärs över den amerikanska kontinenten, och fram till Utah.

Medlemmar av afrikanskt ursprung var ganska få under kyrkans tidiga dagar men under de senare åren har medlemsantalet ökat mycket kraftigt (exakt hur mycket och vilken utveckling som skett över tid är svårt att säga eftersom kyrkan inte för några uppteckningar över medlemmarna hudfärg, ras etc.). Svarta medlemmar verkar idag som lärare, prästadömsledare, biskopar och stavspresidenter över hela världen.Svarta och prästadömet

Fram till 1978 kunde manliga medlemmar i kyrkan av afrikanskt ursprung inte ha prästadömet. Denna restriktion kom genom uppenbarelse och togs bort genom uppnbarelse till kyrkans profet. Det finns många spekulationer kring orsaken till denna restriktion men faktum kvarstår att orsaken inte är uppenbarad och därför okänd för människan. Restriktioner rörande prästadömets förlänande (givande) till vissa grupper är inte något nytt fenomen. I Gamla testamentet kan vi läsa om att det vid Mose tid var så att bara en liten del av Isrels hus, nämligen Levi stam, kunde bli präster och att kraven var än större för att bli högpräst (förstfödd i rakt nedstigande led från Aron).

Sedan kyrkans tidiga dagar har svarta varit lika välkomna som vita till kyrkan. Den segregation som tidigare var vanlig i protestantiska kyrkor i USA och sydafrika och andra länder har aldrig existerat i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.Mörkare hy omtalas i Mormons bok

Det är viktigt här att notera att det inte finns något samband mellan att ha en mörk hy och vara exempelvis lat eller ogudaktiga. Gud satte ett tecken på Lamaniterna och det var deras mörka hy. Hur det gick till vet man inte. I forskning kring detta har det föreslagits att Lamaniterna gift sig med urinvånare på den sydamerikanska kontinenten, som bodde där innan dessa Lamaniter och Nephiter kom till kontinenten, dessa skulle haft en mörk hy och att Lamaniterna således efter ett par generationer fått denna mörkare hy.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte funnits vattentäta skott mellan de två grupperna. Alltså vissa Lamaniter har gått över till Nephiterna och levt med dessa och tvärt om. Även var det så att beteckningarna Lamaniter och Nephiter inte handlade om ras utan används vid olika tillfällen i Mormons bok för att beteckna politiska, militära, religiösa och kulturella grupper. Efter Kristi besök på den amerikanska kontinenten rådde fred i många år. När sedan onda människor ville skapa oro i samhället började man använda de gamla beteckningarna (Nephiter och Lamaniter) och då spelade det ingen roll vem som möjligtvis hade mörk hy och vem som hade ljusare hy. Lamaniterna var inte alltid onda och lata utan ibland godare än Nephiterna.

Mormons bok beskriver historien om hur människor kan leva på ett gott sätt (ta hand om sina medmänniskor, göra goda gärningar, vara kärleksfulla och leva i harmoni med evangeliet) eller göra det som är mindre bra (vara egoistiska, våldsamma, grymma och inte lyssna på goda råd från skrifter och profeter).


<< Tillbaka