Påstående - Inga fler profeter
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Falska profeter

Versen i Matt 7:15 talar om att vi skall se upp för falska profeter? Betyder det att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga och dess profeter är falska. Svaret är nej. Gud har alltid arbetat genom profeter här på jorden (Amos 3:7). I Matteusevangeliet varnar Kristus för falska profeter vilket bara är ett tecken på att det kommer finnas profeter i framtiden. Det har ingen bäring på huruvida Jesu Kristi Kyrkas profeter är trovärdiga. Kristus skulle naturligtvis, om profeter inte skulle finnas mer, ha sagt att det inte kommer fler profeter. Kristus uttrycker istället i Matt 10:41 att vi skall ta emot profeten. Även i de sista dagarna kan vi räkna med att det skall finnas profeter. I Uppenbarelseboken 11:3-11 talas det om två profeter.
<< Tillbaka