Missuppfattningar - polygami
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Polygami idag?

Det finns inga medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som är polygamister. Kyrkan accepterar inte månggifte och de som vill ha eller har flera fruar kan inte vara medlemmar i kyrkan. År 1890 utfärdades det s.k. Manifesto en skrivelse där Wilford Woodruf, kyrkans dåvarande president, deklarerade att Herren befallt att månggiftet upphört och att inga nya äktenskap skulle ingås. Det är alltså drygt 100 år sedan kyrkan upphörde med polygamin.

De personer i Utah, liksom i andra delstater i USA och i andra delar av världen, som har flera fruar (eller i vissa fall flera män), men dessa äktenskap varken sanktioneras eller erkänns av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Polygami på 1800-talet

Idag märker du inget av månggiftet i kyrkan och därför är det ganska ointressant att fördjupa sig i det men eftersom detta är en del av kyrkans historia och många är intresserade så följer nedan lite klargörande fakta om denna period i kyrkans historia.

Bibeln och Mormons bok klargör att Herren kan tillåta månggifte under vissa perioder och tider såsom hos de forna patriarkerna och profeterna i Gamla testamentet (exempelvis Abraham, Jakob etc.). Månggifte är en biblisk princip och inte oförenlig med att vara en god troende eller en kristen. Polygami praktiseras även inom vissa delar av Islam.

Uppenbarelsen om månggiftet gavs i början av 1830-talet och finns nedtecknad från 1843 Denna uppenbarelse var svår för många att acceptera - även för ledarna. Många av kyrkans tidiga medlemmar kom från puritanska miljöer med sträng och konservativ sexualmoral. Det krävdes personlig andlig bekräftelse och rannsakan innan en man eller kvinna accepterade att ingå i ett sådant äktenskap. Flera fruar var inget en man tog sig efter behag utan mer av en kallelse till att ingå ett sådant äktenskap.

Denna samlevnadsform gav väl fungerande utökade familjer. De allra flesta av äktenskapen begränsades till två fruar. Polygami kunde bara tillåtas under stränga restriktioner. Mannen var tvungen att visa sig värdig och dessutom ha ekonomiskt resurser för att ta hand om ytterligare en fru.

Omständigheterna och lagarna vid den tiden (mitten av 1800-talet) var också sådana att ogifta kvinnor inte kunde äga mark i dessa fall gav polygamin välkomna välfärdslösningar som också gav fler kvinnor möjlighet till professionella karriärer. Det fanns ett överskott av ogifta kvinnor och änkor som ofta inte hade några möjligheter till försörjning. Det finns lite olika uppgifter på hur många av äktenskapen som var polygama men uppskattningsvis var det ca 5% av männen som levde i sådana relationer.

Det finns många skrönor och missuppfattningar om månggiftet som än idag påverkar kyrkan på ett negativt sätt. Senast vid rapporteringen kring OS i Salt Lake City hade många förvånande svårt att förstå att kyrkan varken stödjer eller tillämpar månggifte.
<< Tillbaka