Missuppfattningar

Månggifte är i det allmänna medvetandet starkt förknippat med Jesu Kristi Kyrka. Vad är sanningen bakom detta?
Polygami?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anklagas ibland för rasism. På vilka grunder?
Rasism?

Är medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bundna under tvång och restriktioner som begränsar deras handlingsfrihet?
Tvång?

Är kvinnan per definition förtryckt i en patriarkal rörelse. Läs mer om kvinnan i Jesu Kristi Kyrka.
Kvinnoförtryck?

Många har uppfattningen om att medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga drar sig undan samhället?
Samhällsmedborgare?

Är Journal of Discourses helig skrift för Jesu Kristi kyrka? Många vill gärna tro det men vad är sanningen?
Journal of Discourses?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga grundades i Nordamerika år 1830. Är det en USA-kyrka?
USA?<< Tillbaka