Kortfattad beskrivning av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.


Kyrkans namn     Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kyrkans officiella namn (mormonkyrkan används ej).


Antal medlemmar     12 miljoner internationellt. I Sverige finns ca 9000 medlemmar


Antal församlingar     Ca. 25.000 spridda på ungefär 130 nationer. I Sverige finns 50 församlingar


Tron     En kristen tro där kyrkans medlemmar försöker leva efter Jesu Kristi exempel.


Historia, världen     Kyrkan grundades i USA 1830 av Joseph Smith. Rötterna finns i den ursprungliga kyrkan som organiserades på Kristi tid. Kyrkan mötte tidigt stort motstånd och medlemmarna tvingades fly förföljelse. Många av kyrkans tidiga medlemmar slog sig ned i det som idag är delstaten Utah.


Historia, Sverige     Kyrkan har funnits i Sverige sedan 1850 när missionären John Forsgren återvände från Amerika till sin forna hemstad Gävle. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet slöt sig tusentals personer till kyrkan och emigrerade till Utah.


Ledarskap     Lekmannakyrka, d.v.s. inget betalt prästerskap liknande det i andra kyrkor. Alla medlemmar bidrar med sin tid och sina talanger och utför olika uppgifter i kyrkan. Kyrkans världspresident (profeten) heter Gordon B. Hinckley. I Sverige finns ett lokalt ledarskap.


Hälsa     Kyrkans medlemmar tror att det är viktigt att ta hand om sina kroppar och försöka äta nyttigt. Som medlem avstår man från kaffe, te, tobak, alkohol och illegala droger. Medlemmarna försöker också vårda sina kroppar på andra sätt genom att motioner och sova lagom mycket.


Moral     Som medlem i Jesu Kristi Kyrka avstår man från att ljuga, fuska, stjäla och liknande. Medlemmarna försöker att har ett vårdat språk och att inte svära. Andra normer medlemmarna följer är att sex bara utövas inom äktenskapet mellan man och kvinna som är lagligt vigda.


Gudstjänst     Gudstjänst varje söndag i något av de tiotusentals kapell som finns över nästan hela världen. Till gudstjänsterna är alla välkomna både de som är medlemmar och de som inte är det.


Ekonomi     Kyrkans medlemmar lever efter den bibliska lagen om tionde. En tiondel av medlemmarnas inkomster går till att finansiera kyrkans verksamhet och välfärdsarbete. Kyrkan tar inte emot bidrag från staten i de länder där den finns representerad.


Heliga skrifter     Som helig skrift har kyrkan förutom Bibeln även Mormons bok. Mormons bok berättar om några civilisationer som levde i det forntida Amerika mellan cirka 2200 f. Kr. till 420 e. Kr. I denna skrift finns ögonvittnesskildringar av Jesu Kristi verksamhet på den amerikanska kontinenten efter hans uppståndelse i Jerusalem. Mormons bok och Bibeln vittnar tillsammans om att Jesus Kristus är Guds son.


Nutida profeter     Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på nutida uppenbarelser och att det finns en levande profet idag. Kyrkans nuvarande profet heter Gordon B. Hinckley.


Familjen     Något av det mest karaktäristiska för kyrkan är betoningen av familjen. Kyrkan lär att det är i familjen som värderingar och normer bäst kan läras ut och exemplifieras. Starka familjer bidrar till att stärka samhället och nationen (läs gärna Familjen - Ett tillkännagivande för världen). Medlemmarna i kyrkan tror att familjebanden kan bestå, inte bara under detta jordeliv, utan förevigt.
<< Tillbaka