Missuppfattningar - Journal of Discourses
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Är Journal of Discourses helig skrift?

Journal of Discourses består av 26 volymer och innehåller tal av kyrkans tidiga ledare. Den publicerades i England mellan 1853-1886 av George O. Watt som var stenograf och förläggare. Journal of Discourses trycktes och såldes primärt för att ge George O. Watt en inkomst men kyrkans första presidentskap motsatte sig inte att volymerna publicerades eftersom Journal of Discourses gav fler medlemmar och andra intresserade möjlighet att ta del av generalkoferanstal och andra predikningar.

Dock är det viktigt att poängtera att kyrkans ledning aldrig kunnat garantera pålitligheten i allt material. Journal of Discourses innehåller många insiktsfulla lärdomar men även spekulationer. Det finns även rena fel i avskrifterna eftersom predikningarna inte alltid korrekturlästes på grund av problem med ont om tid och dåliga kommunikationer mellan England och Amerika. Journal of Discourses inte helig skrift och utgör inte kyrkans standardverk eller officiella skrifter.
<< Tillbaka