Påstående - Betlehem vs. Jerusalems land ?
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Var föddes Kristus?

I Mormons bok står det att Jesus skulle födas i "Jerusalems land". Var ligger Betlehem? Det är en "förort" till Jerusalem. När profeterna i Mormons bok skulle beskriva var Frälsaren skulle födas använde de sig av Jerusalem som en riktpunkt eftersom det var störst chans att folket skulle känna till denna stad. Jämför om du själv bor i förort till en större stad och på utlandssemestern skall förklara för någon var du bor. Då nämner du förmodligen den större stadens namn (eller kanske bara nämner vilket land du kommer ifrån) eftersom det är störst chans att dina åhörare då kan lokalisera din hemvist.

Det intressanta är också att Joseph Smith förmodligen mycket väl visste att Jesus föddes i Betlehem (minsta skolbarn visste det i USA på början av 1800-talet). Så var Mormons bok en falsk översättning borde han skrivit Betlehem och hade då sluppit mycket uppståndelse och förolämpningar kring denna fråga.
<< Tillbaka