Påstående - besöktes Joseph Smith av en ängel?
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Ett annat evangelium

En vers i Galatierbrevet används flitigt för att avvisa Joseph Smiths anspråk på att ha sett och mottagit instruktioner från en ängel. Det är riktigt att Paulus i Gal 1:8 varnar för att acceptera ett annat evangelium än det som Kristus och apostlarna predikade. Men vad var egentligen den tidiga Kristendomen? Vad lärde Jesus Kristus ut och vad var hans evangelium?

Kristus lärde ut tro och omvändelse följt av dop genom nedsänkning för de som tror (se Apg 2:37-38, Joh 3: 3-5, Matt 4:17, Mark 16:16, Rom 6 mfl). Allt annat är inte samma evangelium.

Kristus instiftade ett obetalt prästerskap (Matt 10:8, 1 Kor 9:18, Joh 10:11-13, Apg 20:33-35, 2 Tess 3:7-8) som omfattade apostlar och profeter och andra ämbetsmän som leddes genom inspiration (Ef. 4:11-14). Alla andra sätt att organisera en kyrka måste ifrågasättas.

I den tidiga kyrkan gavs den Helige Andens gåva genom handpåläggning (Apg 8:17) och där fanns prästadömets auktoritet given genom handpåläggning av de som har myndighet (Heb 5:4, 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6).

Under århundraden fanns inte dessa specifika drag från Kristi ursprungliga kyrka på jorden, men det har blivit återställt enligt löftet (Apg 3:19-21) efter den tid av avfall som kom enligt vad som profeterats (2 Tess 2:1-3, Apg 20:29-30).

Säger Paulus att vi inte skall acceptera änglar? Det är inte vad han varnar oss för. Han varnar oss för att bli bedragna. Änglar har besökt och betjänat människor långt innan Paulus skrev något om detta och även efter att Paulus skrivit sin varning. Johannes betjänades och undervisades av änglar efter det att Paulus skrivit till Galatierna. Johannes t.o.m. profeterade om att änglar i framtiden skulle betjäna människorna (se ex. Upp:14:6-7).
<< Tillbaka