Missuppfattningar - amerikansk kyrka
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


En världsomspännande kyrka

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga återupprättades på den amerikanska kontinenten och många av kyrkans ledare internationellt bor i Salt Lake City, Utah.

Men Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en kyrka för hela världen. Den blomstrar på snart alla ställen i världen. Idag har kyrkan nått den punkt då medlemsantalet utanför USA överstiger det i USA.

Kyrkan bygger på de lärdomar som återfinns i Bibeln. Det är ett världsomfattande budskap. Jesus från Nasaret var den Kristus som omtalades i Gamla testamentet. Jesus Kristus bildade sin kyrka när han levde här på jorden och denna kyrka är återupprättade idag. Detta budskap känner inga nationsgränser.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga växer idag starkt i på många ställen i USA och Sydamerika och Asien. Det finns församlingar över i princip hela världen med goda medlemmar som i gemensamhet dyrkar Gud och Kristus. I varje land där kyrkan är etablerad finns ett lokalt ledarskap som sköter i stort all verksamhet i landet.
<< Tillbaka