Påståenden

Ny forskning inom DNA sägs bevisa att Mormons bok är falsk. Läs mer om hur tvivelaktiga vetenskapliga metoder används felaktigt för att attackera Jesu Kristi Kyrka.
Mormons bok och DNA.

Joseph Smith, kyrkans första profet i denna tid, mottog instruktioner och helig skrift från en ängel. Gal 1:8 används för att avvisa Joseph Smiths upplevelser men är det verkligen på rätta grunder?
Kan en ängel uppenbara sig i modern tid?

Kan det finnas en levande profet idag. Med hjälp av lösryckta verser i Bibeln försöker vissa hävda att profetia och uppenbarelse har upphört.
Profeter och uppenbarelse på 2000-talet?

Från Bibeln vet vi att Jesus föddes i Betlehem men Mormons bok säger Jerusalems land. Vissa menar att detta bevisar Joseph Smiths inkompetens och falskhet.
Var ligger Betlehem?

Det finns 12 vittnen som intygat att de sett de guldplåtarna som ligger till grund för Mormons bok. Många av dessa vittnen lämnade kyrkan. Kritiker påstår gärna att dessa vittnen ändrat sin inställning till Mormons bok.
Vittnen och Mormons boks äkthet?

Under snart 200 år har många företrädare för andra samfund vägrat acceptera Jesu Kristi Kyrka och dess medlemmar som kristna. Vem bestämmer om en människa är kristen eller inte?
Är mormonerna kristna?

När inget annat hjälper kan man alltid ropa "sekt". Det är ett bekvämt sätt att demonisera och skrämma.
Sekt?<< Tillbaka