Backen     Grubben               Svens                         Norrgården
            Nisch            Jo-Jans
        Görns
Svens (Hallen nr 4)

Rolf Pålsson var bonde i Svens och skattar i Hallen på 1540-talet. Han var ättling till Guttorm i Agnahal (se text under Grubban). Gamla Svens-gården låg på en plats som fortfarande kallas Rolfsåkern