Skolan              Uppdaterad  27/5  2005

Skolan byggdes av bybor år 1905. Innan dess  fanns en lärare, som växelvis undervisade i Åsarna och Storhallen. "Skolsal" fick upplåtas i olika gårdar.
Den förste läraren i den nybyggda skolan var Anders Jonsson. Han kom senare att bli lärare vid småskolan i Åsarna. En mycket sträng  lärare enligt tidigare elever.
Han efterträddes av Selma Persson, som var lärare mellan 1914 och 1943. Alfhild Velin mellan 1943 och 1949. Johan Johansson 1949 till 1965. Efter en vikarierande student kom Anna Johansson som lärare under tre terminer tills skolan drogs in våren 1968.
  Skolformen var sex-årig skolgång med intagning av ny klass vartannat år.  Det betydde att ett år fanns klasserna ett, tre och fem för att året därpå bli klass två, fyra och sex  Alla klasserna undervisades i samma klassrum.
Skolan , som ägdes av byborna, var uthyrd ett antal år efter det att den drogs in, men är numera såld och används som fritidshus.

            
       
  Första läsåret 1905 (okänd fotograf)

   
                          Sista läsåret 1968  (okänd  fotograf)