Byn är omgiven av en underbar natur. Om man bortser från älvregleringen har naturen hittills inte utsatts för övergrepp. Den är som den har varit i hundratals år. I skogarna kan man se spår av både björn och varg och i Fuan finns bäver

Vid Fuåsen, där Fuan rinner ut i Ljungan, finns en enkel husvagnscamping och en liten badstrand med omklädningshytt. Avgift: 20:-/dygn .  Se vidare:  www.storhallen.se/byförening / Camping och fiske.                     >>>>
                                                Uppdaterad  2007-05-07
  
 

En f.d. flottarstuga vid Västänget, någon kilometer uppströms Fuan, är numera ett utflyktsmål. Här finns grillplats,  kanoter mm.   Se vidare länken:  Storhallens byförening /  Camping och fiske.
                                                                                                 >>>>
Uppdaterad 2005-10-27           

 

  
 

                                

Bron över Åsansforsen, ca 6-7 km från Storhallen, är en av de största stenvalvsbroarna i Skandinavien. Spännvidden är 24 meter. Bron stod färdig 1852, men bygget hade inte varit lätt. Brospannet rasade två gånger. Vid det andra raset, som  inträffade 1851 till följd av den svåra vårfloden, omkom Lars Persson från Storhallen. Han var son till dragonen Pehr Ankarberg, som var soldat för Norrgården (se vidare under "Soldattorpet).  Den som vill veta mer om brons historia kan läsa boken "Stenvalvsbron över Åsansforsen berättar" av Peter Ruthberg och Anders Frank. Boken är utgiven av Åsarna hembygdsförening.                       
                                                          Uppdaterad 2004-04-22
                                                                          >>>>topp