Backen     Grubben      Svens       Norrgården
    Nisch    Jo-Jans      Görns


   Norrgården   (Hallen nr 2)
Gården  fanns redan i början av 1600-talet, då  Peder Gunnarsson, född ca 1580, bodde på gården. Han var sonson till Mårten i Hallen (se text under Jo-Jans).  Gården har varit i samma släkts ägo sedan mitten av 1800-talet.
Tidigare fanns en äldre timrad och reveterad parstuga på gården, men är nu riven.
Byns första telefon installerades här på 1920-talet. Det var en allmän samtalstelefon som vid behov användes av alla i byn.