sch
   Backen   Grubben      Svens Norrgården
    Nisch   Jo-Jans      Görns
Nisch (Hallen nr 7)

Man vet att gården  fanns på 1600-talet då bonden hette Olof Persson. Sedan dess har ägandet skiftat mellan olika släkter. I dag är Nisch-gården den enda bondgården i byn med aktivt  jordbruk och mjölkproduktion.
Emma Olsson, som var bondhustru på gården en stor del av 1900-talet  kunde  berätta hur det  var att valla kor i Grossmyrbodarna i början av seklet.  Om Du inte förstår dialekten finns översättning här