Backen     Grubben      Svens Norrgården     Nisch    Jo-Jans    Görns   

Jo-Jans (Hallen nr 1)

Gården har troligern sitt namn från 1700-talets mitt då Jon Jönsson var bonde på gården. Men gården är mycket äldre än så. Mårten i Hallen, född c:a 1495 och troligen sonson till Guttorm i Agnahal (se Grubban) bodde här i början av 1500-talet
Då Storhallen fick poststation i början av 1930-talet var den inrymd här på gården med Svea Wikén som föreståndare.