Välkommen
 till
Storhallen


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Uppdaterad   7/7 2008

 Det är en liten by i  Bergs kommun, Jämtland.  
 Ca 7 kilometer från Åsarna på vägen mot Ljungdalen ligger byn  högt på en södervänd rullstensås i Ljungans dalgång, 65 meter över Ljungans nivå.och 450 meter över havet. Från byn är det  en strålande utsikt både mot Klövsjöfjällen i söder och Lunndörrsfjällen samt Oviksfjällen i väst och nordväst.
Titta gärna på flygfotot
                                                               
                                                                        Jämtlands fana och sigill

     
                                                                                Jämtlandssången                                                           
Så tåga vi tillsammans bort mellan Jämtlands gröna ängar
bort mellan nyland, som prunka fulla av bröllopsblomsters prakt.
Så skåda vi med gamman hän över berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar jämt kring bygder på vakt.
Fagert är landet, som blev vår lott och arvedel
så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel.
Tändom ånyo det hopp, som våra fäder närt!
För slit och mödor av fröjd och sol
ett mått oss beskärt.

 Wilhelm Petersson-Berger.                                                                                                                                                      
                     

          "Jamtlannstausa"(Jämtlandstösen)

 En dikt av jämtlandsförfattaren och poeten
Erik (Äcke) Olsson,tonsatt av Hans Peter Burman .
Lyssna gärna på HP då han sjunger första
versens  slutstrof.
Hu e vänslen å snäll,
hu e mjuk som ´n fäll
hu ha auga som vårhimmeln klar.
Där e´n växt å statur, som på´n fineste brur, om je väl ut e praktexemplar.
Nä. de finns inga finare varels
än e rektu e jamtlannstaus!
Hu e rent makalaus ti va håttu å innela  rar
                Jamtelagen

  1.  Du skall veta att du är något jämt.
  2.  Du skall veta att du är lika god som andra.
  3.  Du skall som jamt aldrig tro att du är förmer
          än andra eller mindre värd än andra.
  4.  Du skall komma ihåg att du alltid duger som du är
  5.  Du skall älska dig själv så att du kan älska andra
  6.  Du skall inte döma andra för att de inte begriper bättre
  7.  Du skall bekämpa självgodheten inom dig
  8.  Du skall jämt vara stolt över ditt tungomål
  9.  Du skall vårda och försköna den bit av jorden, som
          du ett ögonblick i historien förvaltar åt de ofödda
10.  Du skall bejaka den gåva, som heter livet.  
                   
                      (okänd författare)