Backen    Grubben     Svens  Norrgården     Nisch    Jo-Jans      Görns

 

Grubben  (Hallen nr 6)
Troligen den äldsta gården i byn. Dess förste ägare var Guttorm i Agnahal, (se vidare under historik) och gården Grubben fanns i denna släkts ägo fram till början av 1800-talet.  Gården totalförstördes i en våldsam brand i maj 1939 då bostadshuset, en traditionell parstuga, jämte stall och ladugård brann ner till grunden. Branden började i gården Backens ladugård och spreds vidare i den hårda vårvinden. Det nya bostadshuset uppfördes på 1940-talet av gårdens dåvarande ägare Mats Matsson. En av Sveriges, och även i internationella sammanhang, mest kände vete-förädlare Sven Otto Berg, verksam vid Svalövs växtförädlingsanstalt,  föddes här på gården 1883. 
Vid 100-årsminnet 1983 av Sven Otto Bergs födelse reste Kungl. Skogs- och  Lantbruksakademien en minnessten på gården.
       I anslutning till minnesstenen finns en kulturminnestavla uppsatt med följande text"I en syskonskara av fem föddes  år 1883 på denna gård Sven Otto Berg. Av de fem syskonen stannade en broder och två systrar kvar och brukade gården, medan Sven Otto genomgick Birka folkhögskola 1901-1902 och därefter dess lantmannautbildning samt Hvilans folkhögskolas övre avdelning och slutligan Alnarps Lantmannainstitut,  där han 1910 avlade agronomexamen.
Sven Otto Berg fick 1911 anställning vid Weibullsholms Växtförädlings- anstalt i Landskrona för att arbeta med vete, tidigt korn och fodergräs. Han framställde sorter av timotej, ängssvingel och hundäxing som haft stor betydelse för svensk växtodling ända in till våra dagar.
År 1925 blev Berg chef för veteavdelningen och 1928 påbörjade han det geniala återkorsningsprogram med ungerskt och svenskt vete som  medförde starkt förbättrad kvalitet och nästan fullständig dominans  för  hans höstvetesorter  i Sverige och Danmark.. Hans vårvetesorter -- av  yppersta kvalitet i Europa -- gav samma dominans i Sverige, England och Irland.  
Sorten Svenno som kom ut åtta år efter Bergs död, odlades länge   i  11  europeiska länder  inkl. Sovjetunionen. Störst internationell betydelse fick dock Bergs grundläggande forskning om vetets  förmalnings- och bakegenskaper.  När Sven Otto Berg dog 1946, var han ett världsnamn inom sin vetenskap  och med åren allt flitigare citerad inom vetets internationella kvalitetsforskning.Berg och hans hustru är begravda i Helsingborg.
De kvalitetsgener som S.O.Berg införde i svenskt vete kan vi varje dag spåra i vårt bröd."

                                                                                                                                              >topp>>