Backen    Grubben      Svens Norrgården      Nisch    Jo-Jans      Görns

Görns (Hallen nr 3)

Gården fanns redan på 1600-talet då bonden hette Olof Mårtensson. Den har gått i arv från far till son eller far till dotter sedan dess. Gården har troligen fått sitt namn i slutet av 1700-talet då bonden hette Göran Ersson, som också var klockare. Ännu en Göran Ersson, sonson till den förre, var bonde på gården i mitten av 1800-talet.