De äldsta gårdarna
     

     
        Backen
         
                 Grubben

         
                     Nisch
      
                 Svens

       
                Jo-Jans
         
              Norrgården

         
                  Görns

Gårdarnas tidigare släkten kan du se här