Klicka gärna för större bild                   (lånad bild)
Del av Storhallens by sedd från söder. Bygdegården och fyra gårdar i sydost ses inte på bilden, inte heller några gårdar bakom skogsridån i övre vänstra hörnet.