Uppdaterad 3/12  2003
                           

                                                    Bygdegården           

Bygdegården uppfördes på 1950-talet till största delen genom frivilligt arbete av byborna. Den renoverades 1992 då köket byggdes om och nya tak och golv lades in samtidigt som entrén byggdes ut och möjliggjorde ett större kapprum och bättre toalettutrymmen. År 1996 gjordes en tillbyggnad mot öster  för att få större ekonomiutrymmen och därtill ett brandsäkert arkiv. För att minska bygdegårdens uppvärmningskostnader installerades bergvärme 2002.
Här samlas gammal och ung till fester av olika slag, men även till gudstjänst när prästen kommer.