Backen     Grubben     Svens  Norrgården     Nisch   Jo-Jans       Görns
Backen (Hallen nr 5)

 Gården fanns redan på 1600-talet och dess förste ägare kan ha varit Einar Gudmunsson. Enligt Matts Lings bok "Släkten och gårdar i Bergs socken" skattar Einar Gudmundsson år 1664 för gården "Backen" och som den femte i Hallen. Gården förblev i samma släkts ägo till omkring 1900.Ladugården brann ner till grunden vid en häftig brand i maj 1939, men är nu återuppbyggd