Bilder från 1950-talets Storhallen
                                               Copyright: Carl-Erik Persson
     

                         
    Slåttermaskinkniven                       Släpräfsan underlättar hässjningen 
             slipas   
               
                                                                                                                       
                                                  
                                             


                          
                  Timmertransport                   Strandrensning              Kaffepaus i             
                                                                                                         flottarkojan
               
                                       
                                 Bröten skall rivas         Rivningen misslyckades
                                                                        och bröten sprängs