De första djuren man möter är renarna, här två stiliga,
en med stor krona och en med ännu hudtäckt huvudbonad.
 

 

::::>