Andras ekipage:
Här är 2:a-pristagarna.. Milleniumbarn

 

  

 

Poliser tävlar mot brandmän...

 

 

Hela Alfta är på plats efter Långgatan när tåget drar igång. Här ser vi slänten nedanför Oldanielsområdet. Mitt i bilden sitter KP.. nedanför honom leker Terese och Robert.

 

 

Tillbaka ::::>