Historia:

Om Vitteneguldet, länkar till Historiska musee´t

Persomliga höjdare:

Höjdare 1.
Höjdare 2.

Musik:

Om Körsång.

Egna arbeten:

Silversmide.
Bilder.