Järns Sångkör:
Körledare Anders Fredriksson, som också är kantor i Järn, Grinstad och Klöveskogs församlingar.

Järns Sångkör

Järns sångkör bildades vid ett möte den 28 maj 1932. I protokollet för detta möte kan man läsa att Alf Andersson föreslog att kören skulle heta "Järns sångförening", men att det blev Gösta Svenssons förslag "Järns sångkör" som antogs. Mötet valde en interimsstyrelse med hr Gösta Landin som sammankallande.
Vid nästa möte den 15 juli lades förslag till stadgar, bl.a. föreslogs en medlemsavgift uppgående till en krona per medlem och år. Den 17 juni fastställdes stadgarna och en styrelse valdes, bestående av:
Skollärare Nordqvist ordförande, Gösta Svensson vice ordförande och sångledare, Alf Andersson kassör, Hildur Karlsson revisor och Stina Nilsson sekreterare och revisor.
Vidare kan man läsa att vid årsmötet den 29 januari 1933 sänktes årsavgiften till 50 öre och skolläraren Nordqvist valdes till sångledare. Efter avslutat möte bjöds det på kaffe och det meddelas att "stämningen var ganska gott munter"
Kören hade vid den här tiden ca. 15 sångare.
Idag är stämningen i kören fortfarande "gott munter". Ofta får vi höra "vad ni ser ut att ha kul" från våra åhörare. Över 30 sångare i vitt skilda åldrar och med olika bakgrund som samlas kring ett gemensamt intresse och har kul tillsammans. Just detta är körens styrka.

Hem Framträdande Egotripp Länkar Midi-Musik
http://user.tninet.se/~aes747f/jarns
2001 Webmaster: Alf Gustavsson