Faktaruta om midi:
Midifiler är små till storleken och går snabbt att ladda hem.
Filen innehåller bara instruktioner till ditt ljudkort, om vilka noter som ska spelas, och med vilka instrument. Midistandarden innehåller 128 olika instrument, och kan spela 16 spår samtidigt.
Hur en midifil låter beror på hur bra ljudkort du har.
Du bör ha ett kort med inspelade instrumentljud.

Midimusik.
På följande sidor finns över 70 st midifiler med körmusik.
Låtarna ligger i alfarbetisk ordning, utan hänsyn till om de är sakrala eller profana. De är främst tänkta för att man ska kunna lyssna till de olika stämmorna, inte som "färdiga" låtar. Arrangemangen är nästan utan undantag för fyrstämmig blandad kör, någon gång med försångare och/eller pianokomp.
För några år sedan framförde kören "Misa Campesina Nicaraguense"- Nicaraguanska Bondemässan, som har fått en egen sida!


Blandad musik! Bondemässan!

OBS! sidorna fungerar inte i Netscape, välj då den här länken i stället!

Alla midi-arrangemang är gjorda av Alf Gustavsson.

Hem Om kören Framträdande Egotripp Länkar
http://user.tninet.se/~aes747f/jarns
2001 Webmaster: Alf Gustavsson