Carlos Mejia Godoys verk MISA CAMPESINA NICARAGUENSE - Den Nicaraguanska bondemässan är ett musikaliskt verk som kommit till när det nicaraguanska folket levde under Somosadiktaturens hårda förtryck. Godoy samlade folklig musik, och skrev med den som förebild sin mässa och förde så med musikens hjälp in de kristna i kampen mot diktaturen.

1.INTROITUS INTROITUS
2.KYRIE KYRIE
3.GLORIA GLORIA
4.CREDO CREDO
5.OFFERATORIUM OFFERATORIUM
6.CANTO DE MEDITACION CANTO DE MEDITACION
7.SANCTUS SANCTUS
8.CANTO DE LA COMMUNION CANTO DE LA COMMUNION
9.CANTO DE DESPEDIDA CANTO DE DESPEDIDA

Hem Om kören Framträdande Egotripp Länkar
http://user.tninet.se/~aes747f/jarns
2001 Webmaster: Alf Gustavsson