Paternosterhissar

Denna sida ingår i Per-Erik Selkings hiss-sida på passagen.

Skapad 1997-11-20, ändrad 1997-11-21

 

 


En paternosterhiss har två schakt med många hisskorgar som sitter ihop ungefär som trappstegen i en rulltrappa. I det ena schaktet går korgarna upp, i det andra går de ner. Ovanför översta våningen och under nedersta våningen finns maskinrum där korgarna paralellförflyttas mellan schakten. Det är således inte farligt att åka med runt, man kommer ut "rättvänd", men det kan vara en ganska omskakande upplevelse. Oftast är det helt mörkt i denna del av hissen, så det är litet extra pirrigt av den anledningen.

Hisskorgarna rör sig hela tiden och man kliver av och på under hissens gång, några dörrar finns det inte, men hastigheten är förhållandevis låg. Det krävs en viss vana för att det skall kännas bra. Klantar man sig blir man inte klämd, det finns speciella skydd som stoppar hissen i så fall. Paternosterhissar finns normalt bara i kontorshus dit allmänheten inte har tillträde. De är väldigt effektiva. Många människor kan snabbt flytta sig mellan våningsplanen utan större väntetid. Alternativet är rulltrappor, men de kräver mycket mera plats.

Paternoster, "fader vår", har här betydelsen radband som ett förled i ord som anger likhet med ett radband.

 

Övre maskinrummet

Korgen kommer upp längst bort, vänder och går ner i det schakt som är närmast fotografen.

Dessa bilder är från Postgirots paternosterhissar i Stockholm. Detta är en dubbel anläggning med två paternosterhissar i bredd, dvs 4 schakt. (Två upp, två ner.)

Den svarta skärmen på hisskorgens tak hindrar passagerare att stiga in mellan korgarna.

När korgarna flyttas mellan schakten styrs de inte av några gejdrar, då hänger de fritt i drivkedjorna som är förankrade i övre, yttre, vänstra hörnet och övre, inre, högra hörnet. Det gör att det dinglar ganska markant om man åker med genom maskinrummet.

 

Korgen hänger fritt i sidledů..

(Den vita väggen hindrar passagerarna att ramla ut i maskinrummet.)

Korgen når den nya gejdern, och är redo för färd nedåt i schaktet.

 

 

Till vänster ses det inre drivkugghjulet. På den högra bilden syns motorn och skyddsväggen som hindrar passagerarna att ramla ut i maskinrummet.

 

 Per-Erik Selking tramfan@hem.passagen.se