Hem

 

 

F.N:s Agenda 21
Ett maktövertagande över dig och ditt liv

En agenda som ämnar att ta full makt och kontroll över dig och ditt liv samt reducera jordens befolkning med upp emot 90%. Att regeringen och riksdagen införde FRA lagen (avlyssning) och bl.a., en ny lag om "vaccinering" är således ingen tillfällighet, det senaste handlar i slutänden om tvångsvaccinering och det i syfte att skada/döda medborgarna. Lägg därtill nedmonteringen av välfärden, den iscensatta "finanskrisen" för att öka arbetslösheten, utfasningen av kontanter osv. Snaran dras åt, sakta men säkert.
Prognos: Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade (26 dec.r, 2012) Klicka Här

Men det är mycket mer som sker bakom kulisserna i syfte att ta makt och kontroll över ditt/medborgarnas liv. Nedan sevärda video och läsvärda inlägg tillika nedan, till stora delar översatt information kan ge dig en inblick i den djävulska agendan 21.
BREAKING! And what about 'Agenda 21 and Club of Rome'? Klicka Här
Unraveling the Club of Rome (part 1) Klicka Här
The Green Agenda Klicka Här

"FN: s Agenda 21: Dödsstöten för Frihet"
United Nations Agenda 21 : The Death Knell of Liberty Klicka Här

"The Corbett Report: UN Agenda 21 Exposed with Rosa Koire" Klicka Här

Sustainability is Malthusianism for the 21st Century Klicka Här

F.N.s Agenda 21 - Cassanda Andersson Klicka Här

På grund av det rådande samhällsklimatet i vilket uppenbarligen kriminella psykopater sitter på maktpositioner och styr, så kommer denna sida, "Evenemang / Events" inte att uppdateras. Inlägg så som F.N:s Agenda 21, vilket i sin tur ämnar att skada oss alla, kommer därför att tillsvidare, ligga här på denna delsida tillsammans med annan information av intresse.

Mycket informativ, fakta baserad sida gällande F.N.s Agenda 21 - Cassanda Andersson Klicka Här
Agenda 21 (Jeff Rense) Här

ICDA21 - Agenda 1 International Coalition to Defeat Agenda 21 (pdf) Klicka Här

Sverige bidrar med 7,4 miljarder till Världsbanken för att uppnå Millenniemålen Här
Läs mer om Milleniemålen nedan

Korrupta F.N. har planer på att att ta över nätet -
There's A Huge Plan In The Works To Give The UN Control Of The Internet
(Oct. 29, 2012) Här

UK Government Paedophile Rings Exposed - Brian Gerrish (26 okt 2012) Här
Hur F.N. manövrera för att införa en världsregering och de som står bakom denna agenda

F.N. som lurat i människor att de står för "mänskliga rättigheter" skall nu också "ta hand om den globala mentala hälsan". Vi såg givetvis hur "väl" de tog hand om "världshälsan" genom att höja "svininfluensan" till en "pandemi" i syfte att skrämma och därmed lura så många som möjligt att "vaccinera" sig med ytterst farliga "vaccin", 2009) United Nations Preparing to Manage Global Mental Health (Jan. 29, 2012) Här

Även av intresse; Carl Bildt stod och talade om hur F.N. skulle ta hand om den globala hälsan och förvandla IMF till ett globalt finans dep. under Bilderbergmötet 2009. Uppenbarligen välinformerad om den kommande "pandemin" och "vaccinet". The Bilderberg Plan for 2009: Remaking the Global Political Economy (May 26, 2009) Här

Agenda 21: Full Spectrum Domination Klicka Här

Millions to be KILLED under Agenda 21! (Look for parallels between this & "resource based economy." Här

Sanningen bakom Agenda 21- via Den Dolda Agendan - Här

De vidrigt ondskefulla
Om Agenda 21 och en s.k. "miljömässigt hållbar utveckling"

I Svenska Dagbladet går det bl.a., att läsa, Alliansen lovar ny miljöbilspremie (24 aug. 2010) Här Att plantera bränsle i stället för mat (svälta ihjäl) kan leda till lidande och död. Biobränsle är dessutom smutsigare än bensin se bl.a., Här, Här samt el bilar Här Detsamma gäller Sahlin och de "rödgröna" när de talar om "klimatomställning" och att de vill satsa mer på biogas, Rödgröna satsar för klimatet (23 aug. 2010) Här Agenda 21, ICLEI och en, "miljömässig hållbar utveckling" handlar inte alls om vad du kanske skulle kunna tro. Det handlar i stora drag om att föra oss tillbaka till medeltiden (förkorta ditt liv) samt att ta död på så många som möjligt så snabbt som möjligt. Med tanke på att det inte råder några "klimartförändringar" så bör man fråga sig, vem/vilka "vinner" på en "klimatomställning"?

Världen håller på att förändras i rask takt, något flertalet säkert lagt märke till. "Globalisterna" (de i "toppen") anser uppenbarligen att jorden är deras och att andra människor bara är till för att tjäna dem. Själv anser de att det enligt nedan föredrag, att räcker med 10% av jordens befolkning varpå de nu är i full färd med att "gallra bort överflödet". Till sin hjälp har de tagit lika illasinnade politiker vilka i sin tur bl.a., tagit hjälp av en ondskefulla media som gör allt i sin makt för att vilseleda och lura så många som möjligt. ("Global uppvärmning", "vaccin", GMO, i fråga om chemtrails så råder tystnad mm.) Anledningen till att vi dagligen "hjärntvättas" gällande F.N. i form av bl.a., annonser och reklam på TV så som, "bli värlsförälder", mm. beror på att F.N. är tänkt som ett säte för den nya världsregeringen som de tänkt införa. (Se även tidigare inlägg för att bättre förstå) Förstår att detta kan låta mycket främmande för de som inte är så väl insatt i vad som pågår bakom ryggen på dem, gör därför din egen efterforskning om du tvivlar. Nedan följer en snabböversätting av vad Dr. Rima E. Laibow hade att säga om denna vidriga agenda och som för varje dag blir allt mer synlig. Meningen är att dock, att du inte skall märka någonting för än det är för sent.

Video: The Globalist (NWO) Agenda 21,you better have a listen to the truth, cause it's hard to believe Här (översättning inunder)

Under flera år så har vi försökt att inte använda F-ordet, d.v.s. folkmord när vi talade om vad som höll på att hända eftersom människor i allmänhet inte riktigt kunde greppa vad det var vi talade om och därför inte "hörde" vad vi sa när vi försökte berätta för dem. I dag är mängder av människor medvetna, så i dag 'hör' dem vad vi säger. Alla har säkert hört talas om en hållbar planet. En hållbar planet betyder en blå himel, utan chemtrails, grönt gräs, rent vatten, lakan som på långt avstånd fladdrar i vinden, fred, lugn, renlighet, och, Världshälso- organisationen WHO, som de flesta känner till eller inte, är ett privat företag som till 2/3 financieras av läkemedelsindustrin, vilket i sig är fakta som man inte bör glömma bort. WHO, F,N., USAs regering, Club of Rome, Illuminati, Council on Foreign Relations, har alla sagt, jorden är överbefolkad! Hur många här av åhörarna har trott eller tror på att detta är sant, håll upp en hand. Jag brukade också tro på att detta var sant. Men, det är ett bedrägeri precis som "global uppvärmning" och de organisationer som jag nyss räknade upp har i skrift fastställt att, för att vi skall kunna göra planeten "hållbar", en term som de själv valt att använda, så måste vi reducera jordens befolkning med 90%. Alltså ta död på 9 0 % av jordens innevånare.

Detta är ett mycket intressant uttalande. År 2002, hade vi en patient, vi hade då en medicinsk klinik som tog hand om patienter från alla väldens hörn, som inte kunde få hjälp någon annanstans, vilka vi många gånger hjälpte. Så, vi hade ett stadsöverhuvud som patient, nej det var inte Drottningen av England, och vi tänker inte säga vem det var för även hon förtjänar ett privatliv. Så en dag sa denna angenäma och pratsamma dam, - Det är snart dags för den stora utgallringen att börja, ordet hon använde var utgallringen. Jag sa vadå, vad pratar du om? Ja, du vet, utgallringen av de värdelösa ätarna. Ja sa, vadå? För jag hade hört talas om Trilaterala Comissionen, illuminati men jag hade aldrig hört termen "värdelösa ätare" använd. Så jag sade, vilka är de värdelösa ätarna? Hon sa, alla som änvänder VÅRA inte förnyelsebara resurser. Varpå jag sade, har det möjligtvis gått upp för dig att du använder deras inte förnyelsebara resurser? Hon sa, - Nej. det har jag aldrig tänkt på. Så jag sade, nej men ta en stund och tänk på det. Hon sade, - Det är intressant men det tror jag inte att så är fallet. Så jag sade, vem är du? Varpå hon svarade, vi är neo-aristokrater, vi är människorna i toppen av pyramiden och runt oss kommer att finnas de som servar oss och runt dem våra tekniker och vi behöver inte mer än 10% av jordens befolkning. Så jag sade till mig själv, den här kvinnan kan inte vara riktigt klok. Jag bryr mig inte om vilken tron hon sitter på, hon är helt enkelt galen. varpå jag efteråt började forska lite och vad jag upptäckte var, att hon var tokig men så var även alla andra i "hennes värld" som tycker precis likadant.

Sedan 1974, så har världshälsoorganisationen, inte din vän, har haft en kommission som arbetat med att utveckla och "administrera" vaccin som gör kvinnor sterila. De fälldes för brott i Filipinerna, för att, utan kvinnornas vetskap, ha steriliserat över 3 miljoner av dem, men ingen vet riktigt hur många som igentligen blev steriliserade. I Afrika, 'programmet för att utrota smittkoppor', var utvecklat för att, och jag har dokument, i vilka det går att läsa, handlade om att utrota 'överskottet' på 150 miljoner afrikaner i subsahara. Men det är bara lite av det hela. H1N1 "vaccinet" (det mot "svininfluensan") med skvalen var utvecklat för att permanent sterilisera människor vilket i sin tur var anledning till att gravida kvinnor och barn runt om i hela världen skulle "vaccineras" först. Detta är sant och det fortgår men skall inte få hända (applåder) Men, det är upp till dig, varenda en av er, det är upp till oss, att tvinga dem tillbaka, steg för steg med kunskaper, sanning och integritet. Vi sa tidigare att de kommer att använda frihet och mat som påtryckningar och den som väljer att vara passiva och inte säga någonting accepterar också det pågående folkmordet. De kanske säger till sig själv, genom att vara tyst så har jag kanske en chans att överleva. Nej, vi är dem som ärver jorden och vi har ALLA en plats på den. (Slut på föredraget)

Kanske fler människor i och med detta inlägg börjar förstå varför vår regering kör på med sin GMO även då de vet att dessa grödor skadar de inre organen och att den tredje generationen som äter dessa grödor blir sterila. Att de vill att fler kör på biogas vilket handlar om att plantera bränsle i stället för mat, dvs., sakta svälta ihjäl oss. Biobränsle är f.ö. smutsigare än bensin, Här och Här De utsätter oss för fara genom att tvinga oss att använda lågenegilampor vilka innehåller kicksilver, de lurar människor att "vaccinera" sig med otestade och farliga "vaccin" (små barn "vaccineras" i omgångar i syfte att förstöra deras hälsa t.ex.,Här och Här), vi sprayas från ovan med kemikalier, bakterier, virus mm. samt bl.a. att vi nu även kan tvingas genomgå kroppsskanning vilket inte bara är integritetskränkande utan även trasar sönder DNA, allt i syfte att skada och döda.

Vi har mördare sittande på maktpositioner och så kan vi givetvis inte ha det. I nästa inlägg, än mer om
Agenda 21 och F.N.s, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) vilket är ett "är ett globalt nätverk för hållbar utveckling i världens städer". Det handlar givetvis om något helt annat än vad det på ytan ser ut till att vara. Bör nämnas, att flera svenska städer "medverkar". (Hmmm)

Mer läsning av intresse;

Bilderberggruppen - Det Största hotet mot den civiliserade demokratiska världen Här
WHO vill beskatta internet, World Health Organization Moving Ahead on Billions in Internet and Other Taxes (May 10, 2010) Här
UN panel: New taxes needed for a climate fund (August 6, 2010) Här
(24 augusti, 2010)

AGENDA 21 - Vad du bör veta!

"Agenda 21 är de mål som F.N. satt upp för det 21:a århundradet, alltså det vi lever i nu, där allt du håller kärt och tror är sant kommer att upphöra att existera". "Det handlar om att implementera en vittomspännande global, national och lokal plan vilken är uppbyggd på F.N.s 'mål'". "Enligt Agenda 21 så går naturen före människan, något som kallas för, 'Precautionary principle', där du anses vara skyldig tills det att du kan bevisa dig oskyldig." (och detta medan de planterar GMO och sprayar oss från ovan - chemtrails, vilket i sin tur är mycket motsägelsefullt och i sin tur talar om för oss att det uppenbarligen är psykopater bakom denna "agenda".) "En hållbar utveckling" är en filosofi som ämnar att samla världens befolkning under en regering och låta en liten minoritet ta kontroll över och styra hela jorden." (Fullständig makt och kontroll över andra bör nämnas är kärndrag hos psykopaten) Agenda 21 är ett 40 kapitel långt dokument om att kontrollera världen och för att uppnå detta "mål" så krävs det även nationella och lokala insatser och här kommer ICLEI in i bilden. (Samtliga kommuner deltar Se bl.a., Sustainable municipalities in Sweden Här och har redan en plan för att uppnå en "hållbar utveckling" - även politiker på låg nivå, dvs. kommunpolitiker, är alltså redan inblandade. )

Denna lömska plan för ett globalt styre, vilket våra politiker (samtliga "färger") har arbetat med bakom vår rygg (Ingvar Carlsson var en av de första som arbetade med "agendan", se bl.a., Maurice Strong: The new guy in your future! Här), omfattar "särskilda mål", vilka några du kan läsa om nedan;

1. Alla självständiga stater måste upphöra att existera. (I och med att Reinfeldt och Malmström skrev under Lissabonfördraget så finns inte Sverige längre, vi är "inbakade" i EU något som medborgarna inte ens fick rösta om. (Notera makt och kontroll behovet! - Du skall inte ha någonting att säga till om, du skall bara vara tyst, ta emot och lyda! Valfusket på Irland osv. Normalt? Nej, knappast)
2. Avskaffande av eget ägande. Du skall inte få äga någonting, varken lägenhet, hus, mark, bil, båt eller annat. Det är inte "hållbart" eftersom du då använder, i deras ögon, "DERAS inte förnybara resurser", varpå vindkraft och bl.a., smutsig etanol är den energi som du i dag bl.a., hänvisas till.
3. Restrukturering av familjen. Dina barn skall tillhöra staten och som förälder skall du inte ha något att säga till om. Se bl.a., Parentalrights.org Här , Sen. DeMint: Ratifying U.N. Children’s Rights Treaty Would Turn Parental Rights ‘Over to International Community’ Här, Senate to VOTE on PARENTAL RIGHTS (UN Treaty) this session (video) Här och t.ex., United Nations children's treaty jeopardizes parental rights and homeschooling Här FN:s konvention om "barnets rättigheter, numera kallad, "Barnkonventionen" är uppenbarligen något som Drottning Silvia, BRIS, ECPAT (där Thomas Bodstöm f.ö. blev vald till ordförande 2007) och det korrupta Rädda Barnen Här stöder, Lev upp till Barnkonventionen! Här Ganska så intressant samling för att säga det minsta. Hmmm. . . .
Inrättandet av ungdomskårer likt Hitlerjugend för att tjäna staten tycks även det finnas med i bilden, Se bl.a., Remember Obama Youth Corps, And Boy Scouts Training To Become Homeland Gestapo, Well Spain has Gone A Step Further With The Kiddie Police (Video) Här
4. Restriktioner vad beträffar dina möjligheter. Med andra ord, du skall inte få bestämma över vad du vill göra med ditt liv. Ditt liv skall styras utifrån vad som de anser vara "hållbart".
5. Restriktioner på var och hur långt du skall få åka. Att använda, i deras ögon, "DERAS inte förnybara resurser" anses inte vara "hållbart". De skall bestämma var och hur långt du får förflytta dig, om du ens du får förflytta dig alls. Glöm semestrar och flygresor eller för den delen en resa till shoppingcentrat för att handla, eftersom du då använder 'deras resurser' och det är givetvis inte "hållbart". (Notera även egoismen)
6. Bevattning är inte hållbart!
7. Kommerciellt jordbruk, är inte hållbart!
8. Betesmark med vandrande boskap, inte hållbart! Det är tänkt att minska boskapsjordarna. Du skall äta farligt klonat kött och t.ex., insekter, larver mm. i stället. Här en artikel i mängden; "FN vill att vi ska äta fler nyttiga insekter" (2008) Här och Meat produced from cloned animal entered food chain (Aug 3, 2010) Här samt, Cloned Meat May Already Have Invaded Our Food Supply, Posing Alarming Health Risks (Aug.20, 2010) Här NYTT! Jordbruksverket är hänsynslöst och trampar på bonden (Aug. 30, 2010) Här Den naturliga och goda maten, från vanliga djur (inte klonade) och GMO-fri mat är givetvis reserverad för 'deras' konsumption.
9. Asfalterade vägar - inte hållbart

Under en 'Global Regering' (som bl.a., Carl Bildt har och fortfarande jobbar hårt med att införa, se nedan inlägg, "En världsregering och världsvaluta - Ingen "konspirationsteori") så skall ditt liv styras av uppsatta lagar, regler och förordningar vilka du MÅSTE efterleva. (Anledningen bakom bl.a., avlyssningslagar, en global militär - människor skall alltså tvingas till att underkasta sig - notera aggessiviteten och mycket annat)

Naturen skall stå över människan och stora landområnden skall avsättas där inga människor får lov att vistas. Om du nu råkar bo på ett sådant område så kommer du att tvångsförflyttas. Människor (slavarna) skall bo utmed järnvägsspår i sk. "hållbara städer/samhällen", i små krypin som är byggda ovanpå varandra och arbeta på en tillsagd arbetsplats. Se även bl.a., Aalborg deklarationen - Deklaration om europeiska städer för en hållbar stadsutveckling Här Med andra ord, om "slavarnas" framtida boende. Här ännu ett ex., "Working with Businesses & Communities for a Greener Future", Answer, ett EU projekt som arbetar mot en "grönare framtid" Här Dina skattepengar går bl.a., till "projekt" som är ämnade åt att att sänka din levnadsstandard och allt 'under täckmanteln' av att göra det bättre för dig och kommande generationer. När det kommer till manipulativa lögnare med en hemlig agenda så måste man lära sig att "läsa mellan raderna", ifrågasätta och i den mån det går, ta reda på fakta.

Hur har de tänkt att genomföra detta? Jo, genom att "stjäla en generation av barn och indoktrinera dem så att de accepterar dessa ideér och därmed blir 'goda' globala medborgare". Barnen skall vara lojala mot staten och inte sin familj. Kunskapsnivån i skolan måste därmed sänkas än mer. Denna "fördummningsprocess" har hur som helst pågått under en längre tid och inte bara i Sverige. "UNESCO lät även meddela att åren mellan 2005 och 2015 skall vara årtiondet för en hållbar utveckling." För er med barn, var uppmärksam på vad de "lär" sig i "skolan", låt dem inte indoktrineras. Maktövertagandet av FN maskeras med en massa prat om en "hållbar utveckling" och om att uppnå "gröna mål" mm. vilket handlar om att reducera jordens befolkning och utnyttja de kvarvarande som slavar. Det här låter givetvis så sjukt att man knappast kan tro det, men det är dessvärre sant.

Man säger vidare att "högre utbildade människor med en högre inkomst konsumerar mer naturtillgångar än lågutbildade med en lägre inkomst varpå högre utbildning är ett hot mot en hållbar utveckling". De "styrande" vill med andra ord ha en 'dum' och lydig befolkning som inte kommer att göra motstånd då deras rättigheter kränks, gång på gång. En s.k. "hållbar utveckling" kommer att ha en förödande effekt på vårt nuvarande samhälle eftersom det handlar om att sänka levnadsstandarden och frånta dig ALLA DINA RÄTTIGHETER som människa, allt från fri talan till rätten att få äta hälsosam mat. Håll detta i minnet när "politikerna" talar om en "hållbar utveckling", om att uppnå "miljömässiga mål", "miljöhot", ett "grönare samhälle" mm. De talar alltså om att ta död på så många som möjligt och förvandla livet till ett helvete för de resterande. Varför? Jo, uppenbarligen har vi psykopater i toppen som förutom sitt stora makt och kontrollbehov också njuter av att skada och döda andra eftersom detta får dem att känna sig 'överlägsna'. Bullies may enjoy seeing others in pain: Brain scans show disruption in natural empathetic response. (Nov.7, 2008) Här  Liknande undersökningar har gjorts på vuxna där man ser hur ”njutningscentrat” lyser upp på dem då någon skadas.
Somlig av ovan information och några citat bl.a., tagna från följande video, Agenda 21 For Dummies Här

Ovan regler och restriktioner kommer givetvis inte att gälla de "styrande" vilka kommer att kunna röra sig fritt och göra som de vill. En "hållbar utveckling" handlar alltså om att införa ett globalt styre där "härskarna" skall leva gott på "slavarnas" arbete, ungefär som i dag, fast mycket, mycket värre. Genom att ta kontroll över våra liv och vägra "dansa med i denna vansinnesdans" så kan vi sätta stopp för våldet och göra världen till en bättre plats för oss alla.

Här nedan följer också en snabböversättning av vad Henry Lamb hade att säga om Agenda 21; Henry Lamb on agenda 21 Här alt. Här - Eftersom dessa vidioklipp har "försvunnit", se följande länk Här

"Jag vill tala om för dig några av de saker som jag har lärt mig under de senaste 5 åren av intensiv forskning. En av de mest uppseendeväckande sakerna är, att alla konspirationsteorier som du har hört talas om, en världsregering, om Förenta Nationernas övertagande av världen, är, inga konspirationsteorier. Allt är nedskrivet och publicerat. Den av F.N. finansierade Kommission för Globalt Styre började mötas 1992 och släppte fyra år senare sin slutgiltiga rapport, Our Global Neighborhood. Här följer några av de saker som de vill åstadkomma, skapa en värlsarmé (vi numera ser framträda, ledd av NATO) som skall lyda under FN:s generalsekreterare man föreslår också att Världsbanken, IMF, FN:s utvecklingsprogram och WTO skall slås samman för att bilda ett ekonomisk säkerhetsråd, en världsomspännande "bankordning", valuta (skratt) jag behöver nog inte måla upp en bild för att alla skall förstå vad det kommer att innebära. Detta medan organisationer som inte är statliga, som våran, som inte är godkänd av FN kallas för populistisk skräp och vi för 'aktivister' vilka, mycket snabbt, kan ödelägga, år av överläggningar, och det kan dem ge sig tusan på (skratt)

Jag har blivit ifrågasatt under radioprogram och på föreläsningar så som denna här, där de säger, Herr Lamb, det finns ingen global agenda. Hej vän, där du har helt fel, och den kallas för Agenda 21. Agenda 21 är det första dokumentet, presenterat i Rio de Janiro och adopterat av hunratals stadsöverhuvuden, inklusive Bush, som i detalj beskriver all den omvandling som måste äga rum i vårt samhälle för att göra det "hållbart", så som de definierar "hållbarhet". Den här kanske finns tillgänglig i FN:s bokhandel men jag hade inte fått tag i en, men så var jag på ett FN möte i Geneve, där den fanns i bokhandeln och där jag köpte mitt exemplar.

Vid mötet i Nassau förra december, FN:s miljöprogram, så presenterade UNEP dem med denna (håller upp boken), Global Biodiversity Assessment (skratt). Påbörjat 1992, med ett bidrag från Global Environment Facility på 3,3 miljoner dollar, orkestrerat och koordinerat av, World Resourses Institute, Världsnaturfonden (WWF) och International Union for the Conservation of Nature. Boken som är 1140 sidor lång förklarar hur man implementerar det 16 sidor långa fördraget i fråga om biodiversitet (biologisk mångfald) De sista 200 sidorna, sektion 13, har att göra med skyddade områden, de definierar vad ett skyddsområde är, vilket inkluderar ren ödemark, som i sin tur är skyddat av en buffertzon, likt de biosfär reservat som UNESCO har bildat runt om på jorden och är marknadsfört av, United States Man in the Bioshere program. Det finns 382 sådana Biosfär reservat runt om på jorden varav 47 av dem finns i USA som i sin tur finns till på grund av en voluntär överenskommelse mellan USA och FN. (Sverige bör nämnas har 3 s.k., Biosfär reservat Här och är dessutom en av de " största bidragsgivarna" till FN:s miljöprogram, UNEP, "Det svenska bidraget till miljöfonden är 4,2 miljoner US-dollar för 2010." Här) Ytterligare bevis på att våra ytterst oansvariga politiker ser våra skattepengar som "monopolpengar" som de kan "leka" med som de behagar. Lägg därtill Borg som inte kan räkna Här)

Dessa biosfärreservat skall i sit tur utgöra kärnan i ödemarken. Jag började klia mig i huvudet och sa, vad i all fridens namn är det här för något? Och då råkade jag hamna på sidan 993, snacka om tung kvällsläsning (skratt), där det gick att läsa att vi måste omvandla, åtminstone, 50% av Nordamerika till ödemark, där inga människor får vistas. Dessa områden skall sedan vara sammanlänkade med områden (buffertzoner) där inga människor heller får sätta sin fot. De resterande 25% av landytan är de ställen där människor skall tvingas bosätta sig i vad som kallas för "hållbara samhällen". Alla departement som faller under regeringen skall sedan se till att så sker och de samhällen som vägrar att acceptera detta "eko tänkande" kommer att bli bötesfällda. (ICLEI uppgift är att se till att "målen" uppfylls på lokal nivå)

Ny talare: Enligt FN:s dokument så handlar det om att reducera jordens befolkning med 2/3 till 3/4 över de närmsta 30-50 åren (se bl.a., nedan inlägg ang. "vacciner", psykopater, bör nämnas, anser sig berättigad till att behandla andra som de behagar, däribland sterilisera människor utan deras vetskap och än mindre deras medgivande.) hälften av USA skall omvandlas till ödemark vilka skall omges av bufferzoner där inga människor får vistas. All mänsklig aktivitet skall styras av FN, varje man, kvinna och barn, dvs., alla människor skall kontrolleras av FN och om vi tittar på FN:s senaste dokument det så kallade, Trusteeship Council, "- han går sedan vidare genom att ta upp landområden son mer eller mindre, bakom ryggen på amerikanarna nu tillhör F.N. (besök Trusteeship Council's hemsida Här och skriv in 'Sweden' som sökord för än mer info.)

En psykopat är en manipulativ löngare som saknar skam, skuld och empati varpå denne hänsynslöse individ gör som han/hon behagar. Regler och lagar är enligt honom/henne, till för andra eftersom psykopaten, i sitt eget huvud, anser sig vara bättre än alla andra (Grandios). Detta i sin tur gör att psykopaten också anser sig berättigad till att behandla andra som han/hon behagar, ja så sjuka är dessa individer. Mer läsning se Forskning Här Psykopater, unga som gamla, söker hela tiden efter spänning varpå de ständigt hittar på saker bakom ryggen på andra, allt från "mobbaren" i skolan till "mobbaren" som kallar sig för "politiker" och allt i syfte att höja/främja sig själv på ett eller annat sätt, vilket, till 99.9% sker på andras bekostnad. Att vi har psykopater sittande på maktpositioner överallt och inte bara inom politiken har allt fler människor världen över börjat förstå. Att vi inte kan ha sådana individer sittande på maktpositioner, någonstans, i vårt samhället är också något som allt fler börjar inse. Makt, kontroll och pengar är vad som driver dessa individer och anledningen till att ingenting blir bättre utan snarare tvärtom, bara sämre, är på grund av att vi uppenbarligen har psykopater sittande på maktpositioner.

Att "sänka CO2 halten" betyder att ta död på så många som möjligt (sätta stopp för deras utandningsluft) Med ett "långsiktigt hållbart samhälle" menas att låta de kvarvarande, dvs. slavarna, leva under förhållanden som mest kan liknas Medeltiden. De s.k. "politikerna" talar om att värna om vår planet men det är bara en täckmantel för att dölja vad som pågår. De gör i stället allt de kan för att förstöra så mycket som möjligt., GMO, chemtrails osv. Lite motsägelsefullt kan tyckas men då måste man också vara medveten om att psykopater är ytterst motsägelsefulla. Att uppdaga psykopaten, hans/hennes förehavanden är ett måste, att vägra delta i denna "sinnesjuka lek" vilken bara främjar dessa gravt störda individer är också ett måste. Som grupp kan vi sätta stopp för detta minst sagt, avvikande våld vilket skadar oss alla.

Ett litet 'axplock' för vidare läsning;
Agenda 21 och Riokonferensen Publicerad 22 april 2004 Uppdaterad 8 april 2010
Här

UN-HABITAT Här Ännu en kostsam FN organisation att se upp med

stockholm. se sida går det bl.a., att läsa att, "ICLEI är ett nätverk som ägs av Miljöförvaltningen och är ett globalt nätverk för hållbar utveckling i världens städer." Här

Varifrån fick Thomas Bodström sin idé om en polisstat ifrån? Kan det ha varit Agenda 21 möjligtvis??? Hmmm..... Ett samhälle i vilket alla skall lyda, utom uppenbarligen honom själv, Här vägrar Thomas Bodström drogtest Här Att han sedan tillika 'svettades', hmmm. . . Vidare läsning; Marschen mot Bodströmsamhället Här

21e århundradets strategi – Militariserat Europa, globaliserat NATO – del 1 Här

THE U.N. PLAN FOR GLOBAL CONTROL - The Habitat II Agenda Här

World Heriage (UNESCO) Här På denna sida kan du bl.a., se de ställen på jorden dit du inte kommer att få sätta din fot eftersom det har de "styrande" bestämt. Att inte infinna sig i tokerier är bl.a., ett sätt att slå tillbaka!

Sverige är en av de största bidragsgivarna till United Nations Population Fund (UNFPA) Här Vidrigt och ännu ett bevis på att sveriges politiker stöder reduceringen av jordens befolkning (Agenda 21) och att våra skattepengar är som monopolpengar i våra ytterst ansvarslösa "politikers" händer.

Sweden donates US$42m to GAVI Alliance for child immunisation in poorest countries (14 Feb. 2007) Här Sverige (Gunilla Carlsson i farten igen) skall, genom SIDA, sammanlagt ge 300 milljoner kronor till GAVI, för att "vaccinera" barn i u-länder. Andra inblandade är som väntat, World Health Organization (WHO), UNICEF, the World Bank och Bill & Melinda Gates Foundation, samtliga kända för att vilja reducera jordens befolkning genom att sterilisera oanande människor med bl.a. "vaccin" mot stelkramp och basmat (GMO) se bl.a. nedan

Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation Här (Bill Gates erkänner att "vaccin" används för att reducera jordens befolkning)

CODEX ALIMENTARIUS THE ULTIMATE EVIL Dr Rima Laibow Pt 3-5 Här

GreenBuilding Programme (GBP) Här Förslag till framtida slavbostäder? (förmodlingen har deltagarna ingen aning om vad det handlar om) Än mer skattepengar som bara flyter iväg. . . .

The Clinton Foundation Här "the Clinton Climate Initiative (CCI) has partnered with some of the world’s largest cities to reduce their carbon emissions." Hmmmm?

Elföretag så som eon dansar med i denna vansinnesdans som bl.a., handlar om att försämra livsvilkoren för människor. Energi i utveckling - Vilket avtryck gör du? "Här kan du testa och räkna ut ditt eget utsläpp av koldioxid - ditt personliga avtryck." Här (Man vill få människor att känna skuld över att de lever och andas ut CO2, så sjukt att man inte finner ord för det)

Intressant läsning på Botkyrka Kommuns hemsida, detta från 2005 där det bl.a., går att läsa;
"Botkyrka kommun har tillsammans med ca 900 kommuner i Europa skrivit under Aalborgdeklarationen. Deklarationen innehåller en handlingsplan för hur Europas städer och tätorter ska kunna uppnå en hållbar utveckling. I deklarationen konstateras att 80 procent av Europas befolkning bor i städer och tätorter. Den bygger på Agenda 21-dokumentet och tar upp sociala, ekonomiska och miljöfrågor." Här (Är kommun politikerna medvetna om den verkliga agendan? Hmmm. . . Om så bör de givetvis inte få sitta kvar.)

The Green Agenda Här

The Elites Have Lost The Right to Rule (August 28, 2010) Här

Ett globalt uppror mot s.k. "vacciner" börjar sakta men säkert ta form, Vaccine Deaths And Injuries Skyrocket As Cover-Up Implodes (Aug.30, 2010) Här
(August 30, 2010)

"Millenniemålen" - vad du bör veta
Arbetet med att driva oss tillbaka till medeltiden och in i fattigdom är i full gång

Det s.k. "Millenniemålen" handlar om att rika länder skall ge 0.7% av BNP till F.N. för att som det heter, "förbättra levnadssituationen för hundramiljontals människor". Sverige leder med 0,92% och detta på medborgarnas bekostnad som av sittande politiker TVINGAS betala med, bl.a., sänkta pensioner, nya "sjukförsäkringsregler", sänkt a-kassa, höjd el (inkl. den dolda elcertifikatkostnaden som inte specificeras på elräkningen), höjd bensin, energideklareringen av fastigheter, s.k. "trängselskatter" mm. pengar som sedan forslas vidare till F.N. för att skapa en världsomspännande finansiell diktatur. Tanken att skapa en "världsregering" med FN som säte är inget nytt, läs om Agenda 21 i nedan inlägg; AGENDA 21 - Vad du bör veta! och De vidrigt ondskefulla - Om Agenda 21 och en s.k. "miljömässigt hållbar utveckling".
The 0.7% target: An in-depth look Här
Biståndsrekord 2009 (14 april, 2010) Här (på medborgarnas bekostnad!)
Millenniedeklarationen och millenniemålen Här
Försiktig optimism på toppmöte om millenniemål (Sept. 21, 2010) Här

Millenniedeklarationen och Millenniemålen (Här) låter givetvis hedersvärda men låt dig inte luras, det handlar om att på en rad sätt sakta men säkert och helst obemärkt, driva människor in i fattigdom, misär och en för tidig död. (notera hur man medvetet undviker nämna Agenda 21 och i stället pratar om, "milleniemål", i syfte att dölja vad som pågår) De s.k. "globalisterna", vilka bl.a., innefattar "politiker", "rika" (korrupta) bank/finans/affärsmän och deras familjer samt "kungligheter" har tänkt att "ta över världen" eftersom de uppenbarligen anser den vara deras. (notera egoismen och den barnsligt låga nivån) Att dessa individer har en nedsättande syn på sina medmänniskor märks bl.a., av höga skatter, sänkta pensioner, nya sjukförsäkringsregler, farliga "vaccin, GMO, "Chemtrails" mm. allt i syfte att, enligt Agenda 21 försöka ta död på åtminstone 2/3 av jordensbefolkning och utnyttja de resterande som slavar. Alltså, något som många av dessa individer redan gör, lever gott på andras arbete och pengar vilket de f.ö. anser sig berättigade till. Detta nedsättande sätt att se på sina medmänniskor märks nu senast t.ex., av följande, Drottning Elizabeth äskade pengar ur fattigfond (Sept. 25, 2010) Här

Att flertalet "globalister" uppenbarligen saknar ett samvete och empati är numera något allt fler människor lagt märke till, farliga "vaccin", GMO mm. vilket i sin tur även tyder på att de uppenbarligen är sadister som njuter av att skada, något vi f.ö., har "bildbevis på i dag Här (I vardagslivet, bl.a., i skolan och på arbetsplatsen utmärker de sig genom att bakom ryggen t.ex., förtala andra) Ingen normal människa med ett samvete och empati hade t.ex., sagt åt andra att "vaccinera" sig med otestade och farliga "vaccin" (låt oss inte glömma det hemliga avtalet Här) Ingen normal människa med ett samvete och empati hade infört GMO, som vi vet skadar människor, djur och natur. Ingen normal människa med ett samvete och empati hade gjort allt i sin makt för att göra det sämre för andra, något som "globalisterna" nu är i full färd med att göra och det, i sann psykopatisk anda, bakom medborgarnas rygg. (Går på hemliga möten t.ex. Bilderberg, har hemliga överläggningar, manipulerar genom att undanhålla information osv.)

Följande, en snabböversättning av; Globalists Push World Transaction Tax At UN Summit (Sept. 19, 2010) Här Egna kommentarer inom parantes!

"Världsregeringens slutliga drag och ödeläggningen av medelklassen. Globalister som representerar 60 nationer kommer att mötas om några veckor (mötet har redan skett vid denna översättning) för att driva på en beskattning vad gäller finansiella transaktioner i syfte, som det heter, lösa fattigdomen i världen och klimatförändringarna (bedrägeri), formellt sätta i gång ett massivt program för att ruinera medelklassen samtidigt som globalisterna fyller sina "egna fickor". (märks bl.a., av hur politikerna skamlöst höjer sina egna löner medan arbetslösheten växer)

Så kallad "innovativ finansiering", något som länderna i EU har hittat på, handlar om en 0,005% skatt som skall betala för "prioriterade fall" i världen. Som Ira Stoll, redaktör för FutureCapitalism.com pekar ut så handlar det om en mycket låg skatt så att människor inte opponerar sig då de tvingas betala men vilken gradvis kommer att höjas. När skatter kommer på tal så börjar man alltid med låga sådana, sa Stoll. Men när dörren för globala skatter väl är öppen så kan du räkna med att de hela tiden kommer att höjas. Bry dig inte om de olika anledningarna som ges angående utvecklingshjälp till fattiga länder, ha i stället klart för dig att pengarna kommer att hamna i fickorna hos lokala korrupta diktatorer och deras medhjälpare.

Ropet efter en global transaktionsskatt kommer i efterdyningen av ett läkt FN dokument Här som beskriver hur "eliten" planerar att märka om global uppvärmning i ett försök att sänka den europeeiska medelklassen genom en "global redistribuering av förmögenhet" och det genom globala koldioxidskatter. Syftet är att begränsa och 'omdirigera' strävan efter ett bättre liv hos medelklassen (dvs. genom att bl.a., skuldbelägga människor, få dem att självmant t.ex., ge upp sin nuvarande lön samt 'bekvämligheter' så som tvättmaskinen för att som det heter, "rädda miljön - allt handlar om att sänka människor ner i misär, fattigdom, göra dem sjuka mm) runt om i världen, med andra ord sänka levnadsstandarden för medelklassen i väst Europa och Amerika.

Hur som helst, i och med att dokumentet i Köpenhamn såg dagens ljus Här så avslöjades också "elitens" planer på hur de tänkt sänka medelklassen i rika länder för att sedan använda pengarna för att sätta upp en världsregering. Dokumentet avslöjade bl.a., att skattepengar från konsumptionsvaror skulle gå direkt till Världsbanken och inte till utvecklingsländer för att lindra fattigdom.

Enligt förslaget så kommer pengarna som Värlsbanken plundrar från de rika inte att delas ut till fattigare länder, i stället så kommer dessa länder att tvingas acceptera "gröna lån" i syfte att bekämpa klimatförändringar, en plan som redan försatt fattiga länder i tredje världen i än mer skuld till globala institutioner så som IMF.

Även om du accepterar att globala institutioner, som gång på gång visat sig vara korrupta, skall få stjäla från de rika för att ge till de fattiga, så kommer pengarna inte att hamna där de skall. Det handlar om att finansiera expanderadet av en världsregeringen och skapa en gigantisk 'slaskfond' som kommer att användas för att tvinga mindre länder att acceptera en global regering och byråkrati vilken kommer att finansieras av de allt mer fattigare skattebetalarna i västvärlden.

Vi varnade om att globalisterna var på gång med att införa en global finansiell transaktionsskatt Här redan i december 2009, då adelsmannen Monckton fick tag i förslaget under mötet i Köpenhamn.

Som Monckton avslöjade så är det slutliga målet att effektivt köra västerländernas ekonomi i botten och flytta jobben till länder i tredjevärlden. (Ett sätt att köra ekonomin i botten är givetvis att flöda arbetsmarknaden med billig arbetskraft, se tidigare inlägg Europa på fall? Här vilket bl.a., tar upp The Euro-Mediterranean Partnership, och det faktum att man tänker flöda Europa med billig arbetskraft från medellhavsländerna vilket i sin tur drastiskt kommer att sänka lönerna i Europa/Sverige och göra än fler arbetslösa, något som Cecilia Malmstöm uppenbarligen jobbar hårt med i EU, More Immigration for Europe Says Brussels (15 juli, 2010) Här och med stor sannolikhet ligger till bakgrund för "sammarbetet mellan blocken" i fråga om asyl- och flyktingpolitiken, Reinfeldt ringde Sahlin (Sept. 28, 2010) Här )

Det råder inget tvivel om att världsregeringen är i full fart med att plundra västvärlden genom att införa en hel mängd med olika globala konsumptionsskatter, från uttaxering till koldioxidskatter, pengar som inte kommer att gå till verkliga miljö frågor utan kommer att användas för att utöka makten hos Världsbanken, IMF och F.N.

Tillsammans med en mängd påtvingade skatter så planerar man, enligt dokument från IMF, att införa en världsvaluta vilken kommer att kallas för "bancor" Här vilket i sin tur kommer att leda till att en 'liten klick' kommer att styra världsekonomin och allt vad det innebär. (människor kommer att hamna i greppet på ytterst hänsynslösa och korrupta individer, de sk. "globalisterna")

Ett massivt motstånd måste fokuseras runt att avfärda alla globala skatter till F.N. och en världsvaluta annars kommer nationers självständighet att försvinna för all framtid.
Hela artikeln, Globalists Push World Transaction Tax At UN Summit (Sept. 19, 2010) Här

Dum och lydig - de framtida "globala medborgarna" formas i skolan

Till sist, vill uppmärksamma föräldrar och mor/far - föräldrar att det pågår en fördummningsprocess i skolan vilken ämnar göra barnen till goda "globala medborgare", dvs. lydiga medborgare som gör vad de blir tillsagda t.ex., tar sina farliga "vaccin" utan att opponera sig. Världsregeringen vill givetvis inte ha medborgare med några kunskaper (helst inte ens baskunskaper) som "sticker upp" och säger i från när de kränks och utnyttjas på alla tänkbara sätt. Detta är även anledningen bakom den dåliga lärarutbildningen och det kaos som råder i skolan. Var uppmärksam på s.k. "utomhuspedagogik" som uppenbarligen också ämnar sänka grundkunskaper så som att läsa, skriva och räkna samt "lärare" som skuldbelägger barnen som t.ex., i följande fall i England där t.o.m. 3-åringar anklagades för att vara rasister, Three-year-olds being labelled bigots by teachers as 250,000 children accused of racism (Sept. 23, 2010) Här

Lärare som skuldbelägger barnen för t.ex., en "global uppvärmning/klimatförändringar" (ett påhittat bedrägeri för att beskatta medborgarna - Mer Här) är också något man bör vara mycket uppmärksam på eftersom detta handlar om att få dem att självmant ge upp sina mänskliga rättigheter. (Bör nämnas; att skuldbelägga är en metod som psykopater använder sig av för att få sin vilja igenom) Att insistera att lunchmåltiderna är GMO fria är givetvis också ett måste!
Vi kan inte tillåta individer som uppenbarligen bara är ute för att skada oss alla styra vårt samhälle.
(Sept. 29, 2010)

Alex Jones - video med svensk text Klicka Här

Evenemang - Nedan inlägg håller på att rensas upp och endast de av stort intresse kommer att ligga kvar.

Abcam conferences
Klicka Här

"National Stalking Awareness Month - January 2010"
"January is National Stalking Awareness Month"
Klicka Här
Stalking Resorce Center Klicka Här

"20th Conference of the European Association of Psychology and Law"
Gothenburg Sweden
Föreläsare är bl.a. Dr. Robert Hare, läs mer Här
June 15-18 2010
Klicka Här

 

Sidan håller på att uppdateras!
Page is being updated!

 

 

The Sixth Annual Battered Mother's Custody Conference: "Solutions"
January 9-11, 2009
Albany, New York
Klicka Här

Framtidens särskola
21-22 januari, 2009
Stockholm
Klicka Här

12th Meeting of the Hungarian Neuroscience Society
January 22-24, 2009
Klicka Här

17th European Congress of Psychiatry – EPA 2009
January 24 - 28, 2009
Lisbon, Portugal
Klicka Här

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättpsykiatrisk tvångsvård
27-28 januari, 2009
Stockholm
Klicka Här

EPFL-LATSIS Symposium 2009 : Understanding Violence
February 11-13, 2009*
Lausanne, Switzerland (Många intressanta talare bl.a. Kent Kiehl och Sheilagh Hodgins)
Klicka Här

The 4th International Congress on Psychology and Law
March 2 - 5, 2011
Miami, Florida
Klicka Här

BIGSPD 2009 Annual Conference
The British & Irish Group for the Study of Personality Disorder will be holding its annual conference on
March 17-19, 2010
Nottingham, United Kingdom
Klicka Här

The 42nd Banff International Conference on Behavioural Science
“Autism Spectrum Disorders: New Directions in Research, Clinical Practice and Policy.”
March 21-24, 2010
Banff, Alberta, Canada
Klicka Här

April - Sexual Assault Awareness Month
The National Sexual Violence Resource Center - "awareness on sexual violence and its prevention."
Denna månad uppmärksammar, sexuellt våld i alla dess former.
Klicka Här

Psychopathy and the Law Symposium
No info
Klicka Här

Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP) 2011 Conference
planned to take place in 2011
Klicka Här

American Academy of Neurology Annual Meeting
April 10– 17, 2010
Klicka Här

The 17th Annual Cognitive Neuroscience Society Meeting
April 17 - 20, 2010
Montreal, Canada
Klicka Här

National Crime Victims' Rights Week
"National Crime Victims’ Rights Week"
April 18 - 24, 2010
Klicka Här

Pay It Forward Day
2010: April 29
Klicka Här

Psykiatridagarna 2010
3 maj 2010
Stockholm
Klicka Här

Belgian Society for Neuroscience
May 11th, 2009
Klicka Här

The 2009 APA Annual Meeting
May 22-26, 2010
New Orleans, LA
Klicka Här

The Association for Research in Personality Disorders (ARPD)
May 22, 2010
New Orleans, LA
Klicka Här

10th Annual IAFMHS Conference
May 25-27, 2010
Vancouver, Canada
Klicka Här

Praktisk juridik för psykiatrin
Stockholm 26-27 maj
Klicka Här

Praktisk juridik för psykiatrin
Malmö 9-10 juni
Klicka Här

The National Institute of Justice Conference 2010
June 14-16, 2010
Arlington, VA, USA
Klicka Här

European Neurological Society
June 19-23, 2010
Berlin, Germany
Klicka Här

Assessing Psychopathy
December 1-3, 2010
Melbourne, Australia
Klicka Här

2009 National Intimate Partner Stalking Conference
June 22-24, 2009
Washington, D.C.
Klicka Här

The 9th annual IAFMHS conference
June 24—26, 2009
Edinburgh, Scotland
Pre-conference workshops June 22—23, 2009
Submission deadline extended:December 15, 2008
Klicka Här

International Academy of Law and Mental Health
June 28th - July 4th, 2009
New York, USA
Klicka Här

9th World Congress of Biological Psychiatry
28 June - 2 July, 2009
Paris, France
Klicka Här

The International Society for the Study of Personality Disorders
1st International Congress on Borderline Personality Disorder
1 – 3 July 2010
Berlin, Germany
Klicka Här

The 11th European Congress of Psychology
July 7-10, 2009
Oslo, Norway
Klicka Här

American Psychological Association
August 6-9, 2009
Toronto, Canada
Klicka Här

XI International ISSPD Congress
August 21-23
New York
Klicka Här

Neuroinformatics 2010
2nd INCF Congress of Neuroinformatics
August 30 - September 1, 2010
Kobe, Japan
Klicka Här

BRITISH HUMAN GENETICS CONFERENCE
University of Warwick, England
6 - 8 September, 2010
Klicka Här

European Brain and Behaviour Society
Info for 2010
Klicka Här

ISPCAN 18th International Congress
September 26-29, 2010
Honolulu, Hawaii, USA
Klicka Här

Domestic Violence Awareness Month
October
Klicka Här

The Society for Neuroscience's 39th annual meeting
Oct. 17–21, 2009
Chicago, Ill.
Klicka Här

20th Annual Problem-Oriented Policing Conference
November 2-4, 2009
Disneyland Resort Hotel
Anaheim, California
Klicka Här

U.S. Psychiatric and Mental Health Congress
Nov. 2-5, 2009
Las Vegas, Nevada
Klicka Här

International Conference on Occupational Stress & Health
November 5-8, 2009
(submission deadline March 16, 2009)
San Juan, Puerto Rico
Klicka Här

World Kindness Week
2009: November 9-15
Klicka Här

World Kindness Day
2009: November 13
Klicka Här

"Stand Up (to bullying)!
November 13 - 19, 2011
Klicka Här

Scientific Conference Neurobiological determinants of violent behavior: Consequences for clinical practice
December 3, 2009
Golden Tulip Rotterdam-Centre

Klicka Här


* * * * *

2008

2008 is the Universal Declaration of Human Rights 60th anniversary
Klicka Här

"National Stalking Awareness Month - January 2008"
Stalking resource center - The National Center For Victims of Crime
Klicka Här

Internationella Brottsofferdagen
2008 års tema är "Sårbara rättigheter"
22 februari, 2008
Klicka Här
Se även;
http://www.foreningenstopp.se/nav20898

Vital Voices
Klicka Här

Brain Diseases and Molecular Machines:
Spotlights from Evolution, Development and Network Biology

March 25, 2008 - March 28, 2008
Paris, France
Klicka Här

The new epidemiology of mental illness and violent crime
Hosted by Dr Seena Fazel
17 April 2008
University of Oxford, Oxford, United Kingdom
Forensic Psychiatry Research Society (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här

Association for Research in Personality Disorder Symposium (ARPD)
May 4, 2008
Washington, DC (Have not posted any info yet.)
Klicka Här

XV World Congress of the international Society For Criminology
"CRIME AND CRIMINOLOGY: RESEARCH AND ACTION"
Barcelona, From 20 - 25 July, 2008 (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här

DBSA 2008 National Conference
The Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA)
September 10-14, 2008 (Have not posted any info. yet.)
Norfolk, VA
Klicka Här

Bullycide Awareness Day
September 29th, 2008 (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här

Society for Psychophysiological Research
October 1-5, 2008
Austin, Texas (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här

Freedom From Bullies Week
A Week for Support, Inspiration, Peace & Health
October 19 - 25, 2008 (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här

(First) International Conference on Workplace Violence in the Health Sector
22-24 October, 2008 - Amsterdam (Have not posted any info. yet.)
Klicka Här


 

 

Upp (till toppen)

* * * * * * * * * * * * * * *

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013